Plan for min IT-Undervisning


Mine IT-timer fremgår af nedenstående plan, som konstant vil blive opdateret et stykke tid frem. I det hele taget er det klogt at kigge med her, da der sagtens kan komme justeringer i planen p.g.a. diverse ting og sager. Altså: forbehold for ændringer !!

Husk at du her på websitet kan hente de fleste materialer og opgaver, som benyttes i mine IT-timer !! Det meste ligger som såkaldte PDF-filer, som du kan læse nærmere om her.

Websitet er "Nice to know" - på Lectio finder du kun "Need to know" !!

UGE Skoleåret 2018-2019 på Knord (Handelsskolen i Hillerød)
33 - 2018 10A: Erhvervsintroduktion

20X: Intro til faget og Word (tekstbehandling)

34 - 2018 10A: Erhvervsintroduktion

20X: Intro til faget og Word (tekstbehandling) og opstart på Excel

35 - 2018 10A: Intro til faget "Teknologi & kommunikation"

10B: Erhvervsfaget "Salg i det moderne samfund" - fremtidens shopping

11X: "Salg i det moderne samfund" (erhvervsfag)

13X: "Salg i det moderne samfund" (erhvervsfag)

20X: Excel (regneark)

36 - 2018 10A: Intro til Infomedia og gruppearbejde (selvvalgt emne)

10B: Erhvervsfaget "Salg i det moderne samfund"

11X: "Salg i det moderne samfund" (erhvervsfag)

13X: "Salg i det moderne samfund" (erhvervsfag)

20X: Powerpoint

37 - 2018 10A: Gruppearbejde

10B: Erhvervsfaget "Salg i det moderne samfund" (erhvervsfag)

11X: "Salg i det moderne samfund" - foredrag samt e-handel

13X: "Salg i det moderne samfund" - projekt

20X: Netværk & Internet samt opgaver

38 - 2018 10A: Gruppearbejde og fremlæggelse

10B: Erhvervsfaget "Salg i det moderne samfund"

13X: Erhvervsfaget "Produktets rejse"

20X: IT-sikkerhed

39 - 2018  
40 - 2018  
41 - 2018  
42 - 2017 Efterårsferie
43 - 2018  

Nedenstående plan gælder skoleåret 2017-2018

UGE Skoleåret 2017-2018 på Knord (Handelsskolen i Hillerød)
32 - 2017 10A: Erhvervsintro

20X: Intro og Word (tekstbehandling) Se nærmere på Lectio

33 - 2017 10A: Erhvervsintro

20X: Word (tekstbehandling) Se nærmere på Lectio

34 - 2017 10A: Intro til faget "Teknologi og kommunikation" og opstart på et emne (gruppearbejde)

20X: Excel (regneark) - Se nærmere på Lectio

35 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" og gruppearbejde med selvvalgt emne (3 timer)

20X: Excel (regneark) - Se nærmere på Lectio

36 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" og gruppearbejde med selvvalgt emne (3 timer)

20X: Øvelser og tricks til Powerpoint - Se nærmere på Lectio

37 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" og gruppearbejde med selvvalgt emne (3 timer)

20X: Netværk & Internet - Se nærmere på Lectio

38 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" og fremlæggelser af gruppearbejdet

20X: IT-sikkerhed - Se nærmere på Lectio

39 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" - Word (tekstbehandling)

20X: Hardware/software 

40 - 2017 10A: "Teknologi og kommunikation" - Word (tekstbehandling)

20X: Leavitt's model og FAKIR-modellen (systemudvikling)

41 - 2017 10A: Ingen timer hos mig

20X: Dokumentationsopgave om "NB Industries" (se nærmere på Lectio)

42 - 2017 Efterårsferie
43 - 2017 10A: Powerpoint

20X: Dokumentationsopgave om "NB Industries" afleveres senest onsdag aften !! Ellers arbejder vi med "Virksomhedens image og website" - som optakt til at lave egen hjemmeside de næste 4 gange á 2 lektioner pr. uge :-)

44 - 2017 10A: Powerpoint

20X: Webdesign med programmet Wix (online på www.wix.com) 2 timer

45 - 2017 10A: Powerpoint (aflevering)

20X: Webdesign med programmet Wix, 2 timer
OBS: vi gennemgår noget om databaser (Access) i forbindelse med USF-timerne torsdag/fredag !!

46 - 2017 10A: Gruppearbejde om "tech-firmaer"

20X: Webdesign med programmet Wix, 2 timer

47 - 2017 10A: Ingen timer (brobygning og praktik)

20X: Webdesign med programmet Wix, 2 timer (aflevering)

48 - 2017 10A: Ingen timer (brobygning og praktik)

20X: Persondataloven og Datatilsynet (teori)

49 - 2017 10A: Ingen timer (brobygning og praktik)

20X: Loven om ophavsret/copyright (teori)

50 - 2017 10A: Gruppearbejde om "Betaling for nyheder" + afslutning

20X: Arbejdsmiljø inkl. fjernarbejde (teori)

51 - 2017 10A: Ingen timer

20X: Ingen timer

  Juleferie
2 - 2018 Læreren desværre syg
3 - 2018 Læreren desværre syg ... øv

HGM-13: Træning i Word (tekstbehandling) med min vikar Elva

4 - 2018 10A: Privatøkonomi og Excel (regneark)

21X: Gennemgang af pensum samt træning i Word

22X: Gennemgang af pensum samt træning i Word

HGM-13: Gennemgang af pensum samt træning i Excel (regneark)

5 - 2018 10A: Privatøkonomi og Excel (regneark)

21X: Excel (regneark)

22X: Excel (regneark)

HGM-13: Træning i Excel (regneark)

6 - 2018 10A: Privatøkonomi og Excel (regneark)

21X: Powerpoint

22X: Powerpoint

HGM-13: Træning i Powerpoint

7 - 2018 Vinterferie
8 - 2018 10A: Privatøkonomi og Excel (regneark) (test i Excel)

21X: Netværk & Internet (teori og opgaver)

22X: Netværk & Internet (teori og opgaver)

HGM-13: Netværk & Internet (teori og opgaver)

9 - 2018 10A: Privatøkonomi

21X: IT-sikkerhed

22X: IT-sikkerhed

HGM-13: Om Internettet og søgning

10 - 2018 10A: Privatøkonomi

21X: IT-sikkerhed og IT-kriminalitet + hardware/software (teori)

22X: Hardware/software (teori)

HGM-13: IT-sikkerhed (virus, antivirus, IT-kriminalitet m.v.)

11 - 2018 10A: Privatøkonomi

21X: Hardware & software (teori)

22X: Lov om ophavsret/copyright samt Persondataloven (teori)

HGM-13: Hardware & software (teori)

12 - 2018 10A: Privatøkonomi

21X: Lov om ophavsret/copyright samt Persondataloven (teori)

22X: Arbejdsmiljø- og skader, fjernarbejde m.m. (teori)

HGM-13: Lov om ophavsret/copyright samt Persondataloven (teori)

13 - 2018 Påskeferie
14 - 2018 10A: Privatøkonomi (bl.a. Systime iBogen "EUD10" opg. 1.1)

21X: Lov om ophavsret/copyright (teori)

22X: Fjernarbejde m.m. (teori)

HGM-13: Arbejdsmiljø- og skader, fjernarbejde m.m. (teori) + film

15 - 2018 10A: Privatøkonomi (Systime iBogen "EUD10" om at flytte hjemmefra)

21X: Arbejdsmiljø- og skader, forebyggelse samt fjernarbejde (teori)

22X: Virksomhedens kommunikation, image og website (teori)

HGM-13: Virksomhedens kommunikation, image og website (teori) opstart med Wix

16 - 2018 10A: Privatøkonomi (Systime iBogen "EUD10" om at flytte hjemmefra)

21X: Virksomhedens kommunikation, image og website (teori) + opstart Wix

22X: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

HGM-13: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

17 - 2018 10A: (sidste gang med "Privatøkonomi")

21X: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

22X: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

HGM-13: Leavitt, FAKIR og systemudvikling (teori)

18 - 2018 21X: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

22X: Lave egen hjemmeside med programmet Wix og div. teori om webdesign

HGM-13: Databaser og Microsoft Access (sidste uge med IT)

19 - 2018 21x: Ingen lektioner i IT (Kristi himmelfart + fridag)

22x: Virksomhedens værdikæde og Leavitt's model (teori)

20 - 2018 21x: Leavitt, FAKIR og systemudvikling (teori)

22x: FAKIR-modellen og systemudvikling (teori)

21 - 2018 21x: Databaser og Microsoft Access

22x: Databaser og Microsoft Access

22 - 2018 21x: Databaser og Microsoft Access

22x: Databaser og Microsoft Access

23 >> Evt. EKSAMEN

Nedenstående plan er for skoleåret 2016-2017

UGE Skoleåret 2016-2017 på Knord (Handelsskolen i Hillerød)
32 - 2016 10A: Velkommen og intro til faget "Erhvervsintroduktion"

24X: Velkommen og intro til faget "IT" (Informationsteknologi, som afsluttes på C-niveau) samt en lille opgave vedr. IT i samfundet (IT-spinning - parvis). Vi gennemgår de første par gange de mest relevante ting i Word.

33 - 2016 10A: Erhvervsintroduktion (fremlæggelse fredag)

24X: Tekstbehandling med Word

HGM10: Velkommen og intro til faget "IT" (Informationsteknologi, som afsluttes på C-niveau) - jeg er endvidere kontaktlærer for holdet. Desuden en lille opgave vedr. IT i samfundet (IT-spinning - parvis). Vi gennemgår de første par gange de mest relevante ting i Word.

34 - 2016 10A: Velkommen og intro til faget "Teknologi og kommunikation" samt en lille opgave vedr. rig/fattig og avisernes nød ... bør vi betale for nyheder ?

24X: Excel (regneark) - det hele fra bunden, så alle kan komme med

HGM10: Tekstbehandling med Word og opstart på elev-samtaler

35 - 2016 10A: "Teknologi og kommunikation" med opstart på gruppearbejde om bl.a. elevernes egne emne-forslag

24X: Excel (regneark)

HGM10: Tekstbehandling med Word og opstart torsdag med Excel (regneark). Se materialer og opgaver på Lectio !!

36 - 2016 10A: Gruppearbejde med selv-valgt emne

24X: Prøve i Excel (!!!) samt opstart på programmet Powerpoint

HGM10: Excel (regneark): absolutte cellereferencer og diagrammer

37 - 2016 10A: Gruppearbejde med selv-valgt emne

24X: Powerpoint

HGM10: Excel (regneark) og evt. en lille "prøve" til sidst om torsdagen

38 - 2016 10A: Gruppearbejde fremlægges for lærer og de 3 andre grupper

24X: Powerpoint (afleveres senest torsdag). Tager fat på emnet om "Netværk & Internet".

HGM10: Opstart på præsentation i Powerpoint

39 - 2016 10A: 2 grupper skal fremlægge gruppearbejde. Derefter noget om "Finere tekstbehandling og layout" (Word)

24X: Emnet "Netværk & Internet" gøres færdig. Herefter noget om IT-sikkerhed

HGM10: Præsentation i Powerpoint (om mig selv) afsluttes og afleveres. Herefter noget om "Netværk & Internet" (læs papirerne øverst på siden :-)

40 - 2016 10A: Brug af SKODA (Skolernes Databaser) samt opgaver i den slags. Du finder en lille guide øverst på siden om "Nettet" !

24X: Emnet om IT-sikkerhed afsluttes

HGM10: Emnet om "Netværk & Internet" og dernæst om "IT-sikkerhed"

41 - 2016 10A: Finere tekstbehandling (Word) - alt det grundlæggende samt layout og nydelig indsættelse af billeder i teksten.

24X: Hardware & software samt lidt om lovstof (persondataloven og loven om ophavsret) Materialer ligger under "Teori"

HGM10: Emnet om "IT-sikkerhed" afsluttes. Torsdag: PC'en & div. hardware. Materialer ligger under "Teori"

42 - 2016 Efterårsferie
43 - 2016 10A: Finere tekstbehandling (Word) - alt det grundlæggende samt layout og nydelig indsættelse af billeder i teksten. Øvelse i brugen af tabeller ...

24X: E-handel, virksomhedens image og website (teori)

HGM10: Styresystemet og div. software - samt e-handel og "Virksomhedens kommunikation, image og website" (Teori) Analyse af 2 webshops

44 - 2016 10A+B: Studietur til Berlin (ingen timer)

24X: Arbejde med webdesign ... lav din egen hjemmeside med WIX (Nettet)

HGM10: Arbejde med webdesign ... lav din egen hjemmeside med WIX (Nettet)

45 - 2016 10A: Opstart af gruppearbejde omkring "Teknologi-virksomheder": Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon og Samsung

24X: Arbejde med webdesign ... lav din egen hjemmeside med WIX (Nettet) SLUT

HGM10: Menneskesyn hos ledelsen, ledertyper, organisationsprincipper og personaleudvikling (teori)

46 - 2016 10A: Gruppearbejde (Teknologivirksomheder)

24X: Omstillingsprocesser i virksomheden, Leavitt's model og systemudvikling (FAKIR-modellen) (teori)

HGM10: Omstillingsprocesser i virksomheden, Leavitt's model og systemudvikling (FAKIR-modellen) (teori)

47 - 2016 10A: Ingen timer

10B: Færdiggørelse af film og Powerpoint samt fremlæggelse torsdag/fredag (vær obs på materialer og informationer fra Ulla !!)

24X: Microsoft Access (database)

HGM10: Microsoft Access (database) Intro og øvelser. Vær opmærksom på, at programmet Access ikke laves til Mac !!

48 - 2016 10A: Ingen timer

24X: Ingen timer

HGM10: Microsoft Access (database) Sidste timer i IT ...

HGM10: Teori om lovstof (Persondataloven og Loven om ophavsret/copyright) må I klare som "selvstudium" - tingene ligger på hjemmesiden - og jeg lægger dem også i Lectio !

49 - 2016 10A: Ingen timer

24X: Microsoft Access (database)

HGM10: Ingen timer

50 - 2016 10A: Gruppearbejde samt fremlæggelser af Tech-Virksomheder (fredag)

24X: Microsoft Access (database) og Kahoot om Access og ... examen :-)

HGM10: Ingen timer

51 - 2016 10A: Ingen timer

24X: Ingen timer (projektarbejde til USF-eksamen)

HGM10: Ingen timer

52 - 2016 Juleferie
1 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (læreren syg)
2 - 2017 24X: Eksamen mandag-tirsdag i USF

10B: Tema omkring "Produktets rejse" (onsdag-fredag)

3 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Intro, pensum-gennemgang og opstart på faget med Word (tabeller og layout)

22X: Intro, pensum-gennemgang og opstart på faget med Word (tabeller og layout)

4 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Grundlæggende og avanceret tekstbehandling (Word)

22X: Grundlæggende og avanceret tekstbehandling (Word)

5 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Powerpoint (animationer og tricks) Nødvendige materialer ligger på Lectio under Dokumenter

22X: Powerpoint (animationer og tricks) Nødvendige materialer ligger på Lectio under Dokumenter

6 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Powerpoint (animationer og tricks m.v.) Aflevering inden ferien

22X: Powerpoint (animationer og tricks m.v.) Aflevering inden ferien

7 - 2017 Vinterferie !
8 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (Excel)

21X: Excel (regneark)

22X: Excel (regneark)

9 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (Excel)
Vikar for kollega torsdag, hvor vi ser filmen "Nettet" med Sandra Bullock. Handler både om IT-sikkerhed og privatøkonomi :-)

21X: Excel (regneark)

22X: Excel (regneark)

10 - 2017 10A: (ingen timer i denne uge med mig)

21X: Excel (regneark) og opstart på emnet "Netværk & Internet"

22X: Excel (regneark) og opstart på emnet "Netværk & Internet"

11 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (Excel)

21X: Emnet "Netværk & Internet"

22X: Emnet "Netværk & Internet"

12 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (Excel m.m.)

21X: Emnet "IT-sikkerhed"

22X: Emnet "IT-sikkerhed"

13 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X og 22X: Virksomhedens image og website, e-handel og e-mærket (Teori + Nettet)

14 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Webdesign og eget website (Wix)

22X: Webdesign og eget website (Wix)

15 - 2017 Påskeferie
16 -2017 10A: Privatøkonomi & IT

21X: Webdesign og eget website (Wix) Slut og aflevering

22X: Webdesign og eget website (Wix) Slut og aflevering

17 - 2017 10A: Privatøkonomi & IT (sidste timer)

21X: Styresystem, software og hardware (teori)

22X: Styresystem, software og hardware (teori)

18 - 2017 Ikke flere timer med 10A

21X og 22X: Virksomhedens processer, "Leavitt's model" og "FAKIR-modellen" = systemudvikling (teori)

19 - 2017

21X: Lovstof: "Persondataloven" og "Loven om ophavsret/copyright" (teori)

22X: Lovstof: "Persondataloven" og "Loven om ophavsret/copyright" (teori)

20 - 2017

21X: Databaser med Microsoft Access

22X: Databaser med Microsoft Access

21 - 2017 HGM10: opstart på projekt-forberedelse til eksamen (kun mandag. Torsdag er jo Kristi Himmelfarts dag = fridag)

21X: Databaser med Microsoft Access

22X: Databaser med Microsoft Access

22 - 2017 HGM10: projekt-forberedelse til eksamen
23 - 2017 HGM10: projekt-forberedelse til eksamen (kun torsdag)
24 - 2017 Mesterlære-holdet HGM10 har eksamen (og alle bestod :-)
  Sommerferie til starten af august !!! Elever begynder 9. august.

Nedenstående plan er for skoleåret 2015-2016 på Knord:

UGE Skoleåret 2015-2016 på Knord (Handelsskolen i Hillerød)
33 - 2015 10A: Velkommen og intro til faget "Teknologi og kommunikation" samt en lille opgave vedr. IT i samfundet (IT-spinning - parvis)

HG23 og HG27: Intro til pensum på 2. år - og en lille Excel opgave med diagram over sommerens aktiviteter :-)

34 - 2015 10A: Valg af emne til første gruppeopgave - og så i gang !

HG10: Intro til 2. år m.v.

HG21: Intro til pensum på 2. år - og en lille Excel opgave med diagram over sommerens aktiviteter :-) Endvidere: Arbejdsmiljø og skader med IT

HG23: Arbejdsmiljø- skader og fjernarbejde

HG27: Arbejdsmiljø- skader og fjernarbejde

E-biz: Intro til valgfaget "E-business og online markedsføring" og gruppedannelse. Oplæg om "Idé og koncept" og gruppearbejde om opstart/idé m.v.

35 - 2015 10A: Gruppearbejde om eget emne

HG10: Fjernarbejde samt en Excel-opgave (Excel-5: Cykelshoppen) og emnet om software (PP og opgave m.v. ligger på Lectio)

HG21: Ingen IT-timer i denne uge ...

HG23: Virksomhedens kommunikation, image og website (teori) Også en repetitions-opgave i Excel: "Jonna's kørselsregnskab".
Fredag: Automatisk indholdsfortegnelse i Word v.h.a. typografier. Intro til Wix.

HG27: Fjernarbejde samt PP om alt lovstoffet (Persondataloven, Copyright og Arbejdsmiljøloven). Repetitionsopgave i Excel: "Cykelshoppen".

E-biz: Aflevering af "Ide & koncept" m.m. (udfyld dokumenterne på Lectio og aflevér i Lectio) Håndtegnet skitse af website (struktur og navigation)

36 - 2015 10A: Gruppearbejde om eget emne - muligvis fremlæggelser fra fredag morgen !!

HG10: Hardware (teori og opgaver)

HG21: Fjernarbejde samt en Excel-opgave

HG23: Intro til Wix og oprettelse af brugere på www.wix.com - alle skal lære at lave deres egen hjemmeside her !

HG27: Virksomhedens kommunikation, image og website (teori)

E-biz: Intro til Wix og i gang med at oprette web-butikken på wix.com

37 - 2015 10A: Ingen timer med mig i denne uge

HG10: Word-7 om typografier, automatisk indholdsfortegnelse m.m. Endvidere emnet om Persondataloven (teori og opgaver)

HG21: Word-7 om typografier, automatisk indholdsfortegnelse m.m. Endvidere emnet om Persondataloven (teori og opgaver)

HG23: Intro til Wix og oprettelse af brugere på www.wix.com - alle skal lære at lave deres egen hjemmeside her !

HG27: Word-7 om typografier, automatisk indholdsfortegnelse m.m.

E-biz valgfag: Arbejde med web-butikken på wix.com

38 - 2015 Handel over grænser (Internationale organisationer)

10A (fremlæggelse + opgave om Persondataloven/Facebook)

39 - 2015 Handel over grænser (Eksport fra Danmark til Tyskland)

10A (fremlæggelse + opgave om Persondataloven/Facebook)

40 - 2015 10A: Finere tekstbehandling med Word (bl.a. layout og brug af grafik og spalter)

HG10: Ophavsret/copyright (samt oplæg til "NB Industries")

HG21: Ophavsret/copyright (samt oplæg til "NB Industries")

HG23: Virksomhedens processer og Leavitt's model (teori) samt oplæg til "NB Industries" (fredag)

HG27: Webdesign (Wix) hvor I bruger jeres ting fra dansk-faget omkring iværksætteri.

E-biz valgfag: Arbejde med web-butikken på wix.com

41 - 2015 Søren Noah er på SIMU-kursus i Kolding mandag-tirsdag-onsdag

10A: Ingen timer med mig p.g.a. jeres studietur til Berlin ;-)

HG10: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave)

HG21: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave)

HG23: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave) Deadline fredag

HG27: Webdesign (Wix) hvor I bruger jeres ting fra dansk-faget hos Mette

E-biz valgfag: Arbejde med web-butikken på wix.com bliver aflyst

42 - 2015 Efterårsferie
43 - 2015

10A: Torsdag og fredag: tips, tricks og øvelser med Powerpoint

HG10: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave)

HG21: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave) Deadline fredag

HG23: Opgave om mobning og sociale medier. Herefter en tidligere eksamens-caseopgave som træning til evt. eksamen.

HG27: Webdesign (Wix) - skal være færdigt torsdag (22-10-15)

E-biz valgfag: Arbejde med web-butikken på wix.com

44 - 2015

10A: Torsdag og fredag: tips, tricks og øvelser med Powerpoint

HG10: Arbejde med opgaven "NB Industries" (eksamensopgave) Deadline tirsdag

HG21: Ophavsret/copyright) og piratkopiering (teori)

HG23: Forberedelse og fremlæggelse af "Mødet med ledelsen" fra case-opgaven om "NB Industries", Desuden arbejde med en tidligere eksamensopgave fra 2009 om TDC.

HG27: Noget om sociale medier (Facebook, Instagram o.s.v.) Godt/skidt eller bare et kæmpe spild af tid. Mange farer (virus og hackere) lurer blandt de såkaldte venner ...

E-biz valgfag: Arbejde med web-butikken på wix.com

45 - 2015 SIMU Business Games m. HG27

10A: Powerpoint om mig selv

HG10: Øvelse med tidligere eksamensopgave (se på Lectio)

46 - 2015 SIMU Business Games m. HG27

10A: Powerpoint om mig selv

HG10: Øvelse med tidligere eksamensopgave (se nærmere på Lectio)

47 - 2015 HG10: Ophavsret/copyright og piratkopiering

HG21: Ophavsret/copyright og piratkopiering

HG23: Repetition og nye ting i Excel

HG27: Oplæg omkring dokumentationsopgaven "NB Industries" (se på Lectio)

E-biz valgfag: videre med e-shoppen (og wix.com)

48 - 2015 HG10: Vores 2 timer falder sammen med "H&M foredrag" samt morgensamling ...

HG21: (læreren syg)

HG23: Modeller for ledelse og organisationsformer (teori). Samt HVIS-funktionen i Excel

HG27: Arbejder med opgaven "NB Industries" (se nærmere på¨Lectio)

49 - 2015 HG10: E-handel

HG21: Arbejde med webdesign (Wix)

HG23: HVIS-funktionen i Excel (flere øvelser og repetition) samt intro til databasen Microsoft Access

HG27: Arbejder med opgaven "NB Industries" (se nærmere på Lectio vedr. deadline)

50 - 2015 10A: Digital post fra det offentlige (alle over 16 år), e-boks og digital selvbetjening

HG10: E-handel og webdesign (2 lektioner med Wix)

HG21: Arbejde med webdesign (afslutning)

HG23: Arbejde med databasen Microsoft Access

HG27: Arbejder med opgaven "NB Industries" (se nærmere på Lectio vedr. deadline)

51 - 2015 HG10: Arbejder med hjemmesiderne (3x2 lektioner) - lidt om evt. eksamen i IT

HG23 og 27: Opsamling samt lidt om evt. eksamen i IT (2 lektioner)

Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 18. december - hvor I også får jeres karakterer samt info vedr. eksamen i januar !

52 + 53 JULEFERIE
1 - 2016 10A: Privatøkonomi - vi starter med grundlæggende ting i regneark (Excel)

Mesterlære9: intro til skolen og faget IT. Grundlæggende tekstbehandling (Word)

2 - 2016 10A: Privatøkonomi (Excel)

Mesterlære9: Grundlæggende samt finere tekstbehandling (Word)

HG10 og HG27: Eksamen i IT

3 - 2016 10A: Privatøkonomi (Excel)

Mesterlære9: Grundlæggende samt finere tekstbehandling (Word)

HG10: TV-dokumentarer om Bill Gates og Steve Jobs - og stort til lykke med eksamen :-) Vi ser kort på, hvad vi skal nå dette semester.

23X: intro til IT-faget, som slutter på C-niveau til sommer. Vi starter med Office-pakken som skal benyttes i alle fag. Først: Word (tekstbehandling)

4 - 2016 10A: ingen timer med mig

Mesterlære9: Opstart med Excel (regneark)

HG10: Virksomhedens image og website (teori)

HG27: IT-sikkerhed: hackere, DOS-angreb og dokumentar fra TV om "Computere som våben". Hvordan skal vi forsvare os ?

23X: Tekstbehandling (Word)

5 - 2016 10A: Excel (regneark)

Mesterlære9: Excel (regneark)

HG10: Virksomhedens image og website (teori) Arbejde parvis med egen webshop

HG27: IT-sikkerhed: hackere, DOS-angreb og dokumentar fra TV om "Computere som våben". Hvordan skal vi forsvare os ?

23X: Excel (regneark)

6 - 2016 10A: Excel (regneark og "absolutte cellereferencer" m.v.))

Mesterlære9: Excel (intro til HVIS-funktionen) og evt. opstart med Powerpoint

HG10: Arbejde parvis med egen webshop

HG27: Egen hjemmeside om ... "mig selv" (Wix)

23X: Excel (regneark)

7 - 2016 Vinterferie
8 - 2016 10A: Excel (regneark og "absolutte cellereferencer" m.m.)

Mesterlære9: Lidt flere øvelser med Powerpoint

HG10: Arbejde parvis med egen webshop

HG27: Egen hjemmeside om ... "mig selv" (Wix) afsluttes i denne uge !

23X: Excel (regneark og absolutte cellereferencer m.m.)

9 - 2016 10A: Excel (regneark og "absolutte cellereferencer" samt filmen "Nettet")

Mesterlære9: Netværk & Internet

HG10: Repetition samt nye ting med Excel (regneark)

HG27: Repetition samt nye ting med Excel (regneark)

23X: Ingen IT-timer. Til gengæld timer med "SIMU Kontor" (Business Game)

10 - 2016 10A: Excel (regneark ... mere om "absolutte cellereferencer" - det blev til morgenmad og bowling i stedet for ...)

Mesterlære9: Dokumentarudsendelse fra DR1 om "Det usikre Internet" samt emnet om IT-sikkerhed ... computervirus, hackere, IT-kriminalitet og hvordan man kan forsvare sig !!

HG10: Udvidet Excel (bl.a. HVIS-funktionen)

HG27: Udvidet Excel (bl.a. HVIS-funktionen)

23X: Excel (regneark) m. absolutte cellereferencer, HVIS-funktionen og diagrammer (vores sidste timer sammen, så overtager Michael Dolmer resten af semesteret)

11 - 2016 Øvrige hold er i praktik

10A: Opfølgning på filmen "Nettet". Lidt Excel (inkl. test torsdag). Dokumentarfilm (30 min) om "Det usikre Internet" - næste emne bli'r noget om IT-sikkerhed. Hvordan beskytter vi os selv og vores penge ??

Mesterlære9: Opfølgning på TV-udsendelsen, afslutning og opgaver vedr. IT-sikkerhed (computervirus & hackere = IT-kriminalitet). Rep.opg. til Powerpoint.

12 - 2016 Påskeferie
13 - 2016 10A: Gennemgang af Excel-test samt dokumentar om "Computere som våben"

Mesterlære9: "Hardware/software" + "Arbejdsmiljø/skader inkl. fjernarbejde" (teori)

HG10: Leavitt's model og forandringsprocesser

HG27: Leavitt's model og forandringsprocesser

14 - 2016 10A: IT-sikkerhed

Mesterlære9: "Leavitt's model" (forandringsprocesser) og "FAKIR-modellen" (systemudvikling) samt "E-handel" (kunde/firma) (teori)

HG10: Opgave til Leavitt & forandringsprocesser + FAKIR-modellen

HG27: Opgave til Leavitt & forandringsprocesser + FAKIR-modellen

15 - 2016 10A: IT-sikkerhed

Mesterlære9: "Virksomhedens kommunikation, image & website" (teori) samt webdesign med Wix.com (se under knappen om "Nettet")

HG10: Ledelsestyper, menneskesyn og teorier (teori)

HG27: Ledelsestyper, menneskesyn og teorier (teori)

16 - 2016 10A: Privatøkonomi ... pas på pengene !

Mesterlære9: "Ledelse & Organisation" (teori)

HG10: Filmen "Troja" med bl.a. Brad Pitt (hvor vi ser den trojanske hest i aktion) samt "Internet of Things"

HG27: (ingen IT-timer)

17 - 2016 10A: Privatøkonomi

Mesterlære9: "Database-teori og Access" (demo) - se under "Databaser"

HG10: "Big data" ... hvad er det og hvordan ?

HG27: (ingen IT-timer)

18 - 2016 Læreren syg mandag + onsdag

Kr. Himmelfarts-ferie torsdag-fredag

19 - 2016 10A: Privatøkonomi (sidste timer sammen)

HG10: Organisationsprincipper (teori)

HG27: Organisationsprincipper (teori)

20 - 2016 HG10: Databaser og programmet Access

HG27: Databaser og programmet Access

21 - 2016 HG10: Databaser og programmet Access

HG27: Databaser og programmet Access

22 >>> Herefter er der "læseferie" og eksamen ... og sommerferie !!

Nedenstående er fra mit første år på Knord (2014-2015)

UGE Skoleåret 2014-2015 på Knord (Handelsskolen i Hillerød)
33 - 2014 10A: Velkommen og intro til faget "Teknologi og kommunikation" samt nogle IT-systemer (Lectio m.v.)

10B: Velkommen og intro til faget "Teknologi og kommunikation" samt nogle IT-systemer (Lectio m.v.)

HG13: Generel intro til HG på Knord (butiksbesøg, grillpølser m.m.)

34 - 2014 10A: Opgaver i Word: "Aston Martin" og "Mocca". Herefter gruppeopgave om sociale medier eller digital borgerservice (fortsættes)

10B: Opgaver i Word: "Aston Martin" og "Mocca". Herefter gruppeopgave om sociale medier eller digital borgerservice (fortsættes)

HG11: Intro til faget, pensum m.v. Opgave i Word: "Mocca"

HG13: Intro til faget, pensum m.v. Opgaver i Word: "Aston Martin" og "Mocca"

HG15: Intro til faget, pensum m.v. Opgaver i Word: "Aston Martin" og "Mocca"

HG21: Intro til faget, pensum m.v. Opgaver i Word: "Aston Martin" og "Mocca"

HG21 e-business: Intro til emnet (lav egen e-shop), gruppeinddeling og ... start :-)

35 - 2014 10A: Gruppeopgave om sociale medier eller digital borgerservice

10B: Gruppeopgave om sociale medier eller digital borgerservice

HG11: Opgave i Word: "Aston Martin". Desuden træning og opgaver med "tabeller i Word"

HG13: Træning og opgaver med "tabeller i Word"

HG15: Træning og opgaver med "tabeller i Word"

HG21: Rep. af lidt Excel. Desuden noget om IT-sikkerhed inkl. check/scanning af egen computer

HG21 e-business: Demo af bruger-oprettelse på Wix.com samt forskellige tricks i Wix, som benyttes til at lave selve hjemmesiden. Der er morgensamling i 2. lektion !

36 - 2014 10A: Fremlæggelse af gruppeopgave (torsdag) samt lidt tekstbehandling (Word)

10B: Fremlæggelse af gruppeopgave (torsdag) samt lidt tekstbehandling (Word)

HG11: Træning med tabeller i Word og aflevering

HG13: ingen IT-timer i denne uge

HG15: Par-opgave om "IT i samfundet" (afleveres i Lectio) + ...... info om hytteturen

HG21: Absolutte cellereferencer og diagrammer i Excel

HG21 e-business: Oprettelse af brugerlogin og website i Wix. Opstart på egen e-shop

37 - 2014 10A: Ingen IT-timer i denne uge

10B: Ingen IT-timer i denne uge

HG11: Digital borgerservice (nemID) og egen e-boks

HG13: Digital borgerservice (nemID) og egen e-boks

HG15: Digital borgerservice (nemID) og egen e-boks

HG21: Excel og absolutte cellereferencer

HG21 e-business: teori om Wix og webdesign

38 - 2014 10A: Start på programmet Excel (regneark)

10B: Start på programmet Excel (regneark)

HG11: Start på programmet Excel (regneark)

HG13: Start på programmet Excel (regneark)

HG15: Start på programmet Excel (regneark)

HG21: Excel (regneark) inkl. en afleveringsopgave (prøve) i Excel

HG21 e-business: teori om Wix og webdesign

39 - 2014 10A: Excel (regneark)

10B: Excel (regneark)

HG11: Excel (regneark)

HG13: Excel (regneark)

HG15: Excel (regneark)

HG21: Praktik

40 - 2014 Ingen IT-timer i denne uge p.g.a. praktik og kursus
41 - 2014 10A+B: Da læreren fik lungebetændelse blev det en aflevering omkring brugen af  "IT i samfundet" og den slags konsekvenser (aflevering i Lectio)

Øvrige hold har ingen IT-timer i denne uge

42 - 2014 Efterårsferie
43 - 2014 Søren Noah ligger med lungebetændelse :-( øv !
44 - 2014 Alle 1. års hold hold introduceres til "oprettelse og formattering af diagrammer i Excel" og en masse opgaver om det

10A+B har endvidere lidt om digital post fra det offentlige fra 1. nov. og frem

HG21 starter på emnet om "Virksomhedens kommunikation, image og website"

45 - 2014 SIMU-butik med HG21 hele ugen

10A+B: Par-opgave om diverse emner (læs nærmere)

46 - 2014 HG21: Analyse af websites

10A+B: Par-opgave om diverse emner (læs nærmere)

47 - 2014 HG21: Eksamensopgave til IT om "NB Industries" (oplæg tirsdag)

HG11: Excel (regneark)

HG13-15: Tricks og øvelser med Powerpoint

10AB: Tricks og øvelser med Powerpoint

48 - 2014 10AB: Ingen timer med Søren Noah

HG11: Excel ... opgaver med "absolutte cellereferencer"

HG13-15: Tricks og øvelser med Powerpoint

HG21: Eksamensopgave til IT om "NB Industries"

49 - 2014 10AB: Ingen timer med Søren Noah

HG11: Excel ... opgaver med "absolutte cellereferencer"

HG13-15: Tricks og øvelser med Powerpoint (aflevering)

HG21: Hovedopgave til IT om "NB Industries" (deadline onsdag 3. dec. i Lectio)

50 - 2014 10AB: Ingen timer med Søren Noah

HG11: Excel ... div. øvelser og aflevering

HG13-15: Opgave i Powerpoint og aflevering ... og lidt ekstra :-)

HG21: Repetition af emner fra pensum (til evt. eksamen i IT)

51 - 2014

10AB: Ingen timer med Søren Noah

HG11: Demo og forsmag på Powerpoint (næste emne efter ferien)

HG13: Filmen "Nettet" lægger op til de næste emner om netværk, Internet og IT-sikkerhed.

HG15: Oplæg og info vedr. terminsprøven i IT i den første uge efter ferien

52 + 1 Juleferie
2 - 2015 Jeg mødes mandag d. 5. januar kl. 8.30 med HG15, som får udleveret deres terminsprøve i IT. Se evt. Powerpoint fra sidste IT-time inden jul - ligger i Lectio under "Dokumenter".
uge 3-11 HG10 arbejder med Word og Excel

HG11 arbejder med Powerpoint samt Netværk/Internet

HG13-15 arbejder med Netværk/Internet samt hardware/software

12-13 Ingen IT-timer p.g.a. andre aktiviteter på skolen
14 Påskeferie
15 - 2015 HG10: Vi starter på det kreative program Powerpoint og bliver hajer til den slags :-)

HG11: IT-sikkerhed (virus, antivirus og IT-kriminalitet m.v.)

HG13-15: E-handel

16 - 2015 HG10: Powerpoint (videre med opgaven, afslutning og aflevering søndag)

HG11: IT-sikkerhed

HG13-15: E-handel, e-learning m.v. Dernæst om "Persondataloven" (Teori)

17 - 2015 HG10: "Netværk & Internet"

HG11: IT-sikkerhed (afsluttes) Dernæst om "PC'en & div. hardware" (Teori)

HG13-15: "Persondataloven" (Teori) samt lidt repetition af Excel

18 - 2015 HG10: "Netværk & Internet"

HG11: "PC'en & div. hardware" (Teori)

HG13-15: Persondataloven og sociale medier (overvågning > Teori) 

19 - 2015 HG10: "Netværk & Internet" dernæst om "IT-sikkerhed"

HG11+13+15: Arbejde med dokumentationsopgave i IT (ligger på Lectio)

20 - 2015 HG10: "IT-sikkerhed"

HG11+13+15:
Arbejde med dokumentationsopgave i IT (deadline søndag 17. maj)

21 - 2015 HG10: "IT-sikkerhed"

HG11: "Windows & div. software" (Teori)

HG13-15: Ophavsret/copyright og piratkopiering (Teori)

22 - 2015 HG10: Rep. af Excel (Jonna's kørselsregnskab) plus en dokumentarudsendelse om afdøde Steve Jobs fra Apple. Sidste time i dette skoleår !

HG11: "Windows & div. software" (Teori) + surprise (grøn strøm på Island)

HG13-15: Repetition af Excel

  Herefter projekter, eksamen og ... sommerferie indtil uge 33 !!

Nedenstående er fra mine tidligere år på Niels Brock !!

  Skoleåret 2013-2014 på Niels Brock
33 - 2013 21HIK: Vi kigger lidt på, hvad der ske i faget på 3. semester. Dernæst en opgave (inkl. PP og kort fremlæggelse) om begrebet "filformater". Find evt. materiale her på siden under "Teori" og emnet "Windows & div. software" (s. 11-13).
34 - 2013 De 2 nye hold (11A+B) starter naturligvis med lidt introduktion til grundfaget IT samt en lille sjov "dialog-øvelse" (IT-spinning) - du kan finde en masse informationer om IT-faget m.v. her på websitet !!

21HIK: Opgave og fremlæggelse af "Filformater". Desuden lidt repetition af Excel-sager.

35 - 2013 11A+B: Grundlæggende tekstbehandling med Word (2010)

21HIK: "Arbejdsmiljø, arbejdsskader med IT samt fjernarbejde" (teori)

36 - 2013 11A+B: Grundlæggende tekstbehandling med Word (2010)

21HIK: "Arbejdsmiljø, arbejdsskader med IT samt fjernarbejde" (teori)

37 - 2013 11A+B: Grundlæggende tekstbehandling med Word (2010) - bl.a. om brug af tabeller

21HIK: Repetition af Powerpoint (skræddersy din Diasmaster) og aflevering om "Fjernarbejde" (teori)

38 - 2013 11A: Word (2010) - layout og brug af tabeller

21i: Rep. af Excel (læreren syg) + besøg hos Microsoft i Hellerup (sammen med 21H)

39 - 2013 11A: Afrundning på Word i denne omgang og opstart på Excel (regneark)

11B: Word (2010) - layout og brug af tabeller

2. årsklasser i Berlin (studietur)

40 - 2013 11A: Excel (regneark)

11B: Afrundning på Word i denne omgang - efter ferien opstart på Excel (regneark)

21HIK: Persondataloven (teori)

41 - 2013 11A+B: Ingen IT-timer

2. årsklasser i VFU (praktik)

42 - 2013 Efterårsferie
43 - 2013 11A+B: Excel (regneark)

21HIK: E-handel (teori)

44 - 2013 11A får tirsdag besøg af en gæstelærer fra Microsoft, som vil fortælle om Excel :-)

11B er først lige gået i gang med Excel

21HIK: E-handel (teori)

45 - 2013 11A+B: Excel

21HIK: E-handel (teori)

46 - 2013 11A+B: Excel

21HIK: Lav din egen hjemmeside (nettet) med Wix

47 - 2013 11A+B: Excel (afsluttende prøve i Excel - vi tager emnet med regneark op senere igen)

21HIK: Lav din egen hjemmeside om IT-bogen (nettet) med Wix

48 - 2013 11A+B: Powerpoint (intro og tricks i PP)

21HIK: Oplæg og arbejde med hovedopgaven "NB Industries" (ligger i FRONTER)

49 - 2013 Ingen IT-timer med mig - da jeg har projektuge med hold 21K og "Hotellet" - fremlæggelserne bli'r først mandag d. 9. (tidsplanen ligger i Fronter)
50 - 2013 11A+B: Powerpoint (tricks i PP og aflevering i FRONTER)

21HIK: Arbejde med hovedopgave (NB Industries) og aflevering i FRONTER senest 15. dec. !!

51 - 2013 11A+B: Lidt repetition og julehygge

21HIK: Ophavsret/copyright og piratkopiering (teori)

Torsdag d. 19. dec. er sidste skoledag inden jul :-)

  Juleferie (og eksamen)
3- 2014 11Q: ny sammensat klasse. Individuel Powerpoint om e-lab forløbet i efteråret
4 - 2014 11Q: Individuel Powerpoint om e-lab forløbet i efteråret (afleveres kl. 14.00)

21K: praktikpladssøgning vedr. uge 6 samt elevpladsen efter sommer

5 - 2014 21K: praktikpladssøgning vedr. uge 6 samt elevpladsen efter sommer
6 - 2014 VFU (praktik-uge)
7 - 2014 Vinterferie
8 - 2014 11Q: Netværk & Internet

IT-C: Kommunikation, image og website (teori om baggrunden og ideen med at lave et website i virksomheden. I har prøvet lidt før - vi forsøger igen med en lille bunden opgave)

E-lab 4. semester: intro til faget "E-handel og egen virksomhed" samt teori og ideer i grupperne. Materiale, opgaver m.v. vil ligge i FRONTER !

9 - 2014 11Q: Netværk & Internet (+ filmen om Steve Jobs fra Apple)

IT-C: Kommunikation, image og website (teori om baggrunden og ideen med at lave et website i virksomheden. I har prøvet lidt før - vi forsøger igen med en lille bunden opgave)

E-lab 4. semester: Arbejde med idé, koncept, målgruppe og forretningsplan

10 - 2014 11Q: Netværk & Internet (inkl. CL-øvelse) samt lidt repetition af Excel sidste gang

IT-C: Kommunikation, image og website (teori om baggrunden og ideen med at lave et website i virksomheden. I har prøvet lidt før - vi forsøger igen med en lille bunden opgave til sidst)

E-lab 4. semester: Arbejde med at finde/lave billeder og grafik af forskellig art. Bl.a. logo. Billedbehandling i f.eks. online-programmet FotoFlexer (www.fotoflexer.com)

11 - 2014 Ingen timer med Søren Noah (case-uge)
12 - 2014 11Q: Fransk dokumentar fra DR2 ("Apple's kinesiske helvede") om virksomheden Foxconn, som producerer en fantastisk mængde IT-grej under triste forhold i Kina ... især for Apple.
Onsdag: IT-sikkerhed (computervirus, hacking, spam, svindel ... og beskyt dig !)

IT-C: Oplæg vedr. godt webdesign - og en gruppeøvelse (nye grupper), som afleveres i Fronter og fremlægges med gruppen torsdag !

E-lab 4. semester: Opstart og arbejde på selve hjemmesiden i WIX. Jeg demonstrerer lidt af det tekniske, som I også lærte om i efteråret.

13 - 2014 11Q: IT-sikkerhed (computervirus, hacking, spam, svindel ... og beskyt dig !)

IT-C: Virksomhedens processer, Leavitt's model og FAKIR-modellen (systemudvikling)(teori) inkl. opgaver/case og film

E-lab 4. semester: Videre arbejde med websitet i WIX (brug den foreløbige checkliste)

14 - 2014 11Q:  IT-sikkerhed (computervirus, hacking, spam, svindel ... og beskyt dig !)

IT-C: Leavitt's model og "FAKIR-modellen" (forandringsprocesser og systemudvikling) (teori)

E-lab 4. semester, onsdag: Oplæg v/ Henrik Theil fra FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel)

15 - 2014 11Q: PC'en & div. hardware (teori)

IT-C: Øvelse med FAKIR-modellen + noget om "ledelse" (teori)

E-lab 4. semester: videre arbejde med websites og e-shoppen (Wix) bl.a. upload/Publish, QR-kode som benyttes i en A4-folder om botikken :-)

16 - 2014 Påskeferie :-)
17 - 2014 11Q: Windows & div. software (teori)

IT-C: Teori om ledelse og organisationsprincipper (teori)

E-lab 4. semester, onsdag: Oplæg og gæster fra Told & Skat vedr. forskellige regler ved e-handel

18 - 2014 Ingen IT-timer (projektuge)
19 - 2014 11Q: Arbejdsmiljø- og arbejdsskader (teori)

IT-C: Databaser og programmet Microsoft Access

E-lab 4. semester: Færdiggørelse af e-shop

20 - 2014 11Q: Ophavsret/copyright og piratkopiering (teori)

IT-C: Databaser og programmet Microsoft Access

E-lab 4. semester: Aflevering og bedømmelse af e-shop

21 - 2014 11Q: mandag morgen er vores sidste timer sammen - vi finder på noget sjovt og spændende !!

  Skoleåret 2012-2013 på Niels Brock
33 - 2012

De nye hold (13G-H-I-J-K) starter naturligvis med lidt introduktion til grundfaget IT samt en lille sjov "dialog-øvelse" - du kan finde en masse informationer om IT-faget m.v. her på websitet !!

Hold 23A (som er sammensat af folk fra de gamle hold Q-R-S) gennemgår lidt om, hvad vi skal nå på det sidste år i IT - samt en lille "fri opgave" i Powerpoint om: eksamen OG sommerferien. Og man må gerne gi' den gas !! Opgaven afleveres i afleveringsmappen i Fronter.

34 - 2012 De 5 nye hold (13G-H-I-J-K) starter naturligvis med lidt introduktion til grundfaget IT samt en lille sjov "dialog-øvelse" - du kan finde en masse informationer om IT-faget m.v. her på websitet !!

13G og 13H når at tage fat på Word med en lille test-opgave om formatering

23A: "PC'en & div. hardware" (find materialer her)

35 - 2012 De nye hold arbejder med Word (tekstbehandling)

23A: vi gennemgår papirerne om "PC'en & div. hardware". Fremlæggelse og et par opgaver.

36 - 2012 De nye hold arbejder videre med Word (tekstbehandling)

23A: Fredag tager vi fat på emnet om "Windows & div. software" (og filformater af forskellige slags)

37 - 2012 De nye hold (13GHIJK) arbejder videre lidt endnu med ... finere detaljer i tekstbehandling

23A: Software og filformater

38 - 2012 De nye hold (13GHIJK) kaster sig nok over Powerpoint nu - det er noget, I bruger i mange af de andre fag. fedt at blive en haj til den slags ! Og faktisk både kreativt og sjovt :-)

PS: Jeg har ikke haft så mange timer med hold 13i, så vi ta'r måske et par timer mere med Word, inden vi forlader "tekstbehandlingen"

23A: Repetition af IT-sikkerhed (kort)

39 - 2012 13GJK: Powerpoint (intro m.v.)

13H og i: Vi gør Word (tekstbehandling) færdig for denne omgang (spalter og A4-folder)

23A: Opsamling på opg. 2 om software og lidt repetition af Excel (fokus på "absolutte cellereferencer" og kopiering af formler) Fredag ser vi filmen om Facebook og Mark Zuckerberg p.g.a. Rossi's fødselsdag !

40 - 2012 13G: tager fat på Excel (regneark)

Øvrige 1. års hold: Powerpoint

23A: Arbejdsmiljø, arbejdsskader med IT og ... fjernarbejde (teori)

41 - 2012 13G: Excel (regneark)

Øvrige 1. års hold: Powerpoint

23A: Vi bli'r færdige med emnet "Arbejdsmiljø, arbejdsskader med IT & fjernarbejde" (teori)

42 - 2012 Efterårsferie (I love IT)
43 - 2012 Case-uge (ingen IT-timer)
44 - 2012 13G fortsætter med Excel

13J+K starter på Excel

13H+I arbejder videre med Powerpoint

23A ... fredag (ingen ser det her alligevel :-)

45 - 2012 2. års hold i VFU (praktik)

13i: Powerpoint

13GHJK: Excel

46 - 2012 2. års hold i VFU (praktik)

13i: sidste gang med Powerpoint - deadline for aflevering fredag aften d. 16. nov. i FRONTER

13GHJK: Excel

47 - 2012 13G: Emnet om "Netværk & Internet"

13H-I-J-K: Excel (regneark)

23A: Persondataloven og beskyttelse af personlige oplysninger

48 - 2012 13G: Emnet om "Netværk & Internet" (dernæst en masse om IT-sikkerhed)

13H-I-J-K: Excel (regneark)

23A: Persondataloven og Facebook, Google o.s.v. ?? Tvivlsomme, farlige apps o.lign.

49 - 2012 13G: "IT-sikkerhed" (computervirus, hacking, svindel og humbug ... beskyt dig imod det !)

13K: "Netværk & Internet"

13H-I-J: Excel (regneark)

23A: Digital borgerservice

50 - 2012 13G: Ophavsret (copyright), piratkopiering o.lign. 

13K: "Netværk & Internet" (fortsætter emnet efter jul)

13H-I-J: Excel (regneark - H+J slutter med prøve)

23A: Powerpoint om lovstoffet (persondata + ophavsret)

51 - 2012 Læreren syg hele weekenden + mandag/tirsdag

OBS: Onsdag d. 19. december er sidste dag inden jul - sammen med kontaktlæreren !

  Juleferie & Godt Nytår
1 - 2013 13G: Persondataloven

13H: Gennemgang af Excel-prøven fra sidste gang og opstart på emnet "Netværk og Internet" inkl. en opgave i sidste time ("Sherlock Holmes på nettet")

13i: Videre med Excel (Excel-5 med opgaver) - prøve næste gang !

13K: Repetitionsopgave i Word ("Mocca") som printes ud (vi har fået nye printere !!), mens jeg introducerer vore 5 nye elever. Dernæst videre med emnet "Netværk & Internet" og en opgave i sidste lektion ("13 xtra på nettet")

2

13G: Persondataloven i relation til sociale medier, Facebook o.lign. (gruppeopg).
Torsdag handler om "Arbejdsmiljø/skader inkl. fjernarbejde" (teori)

13H: "Netværk og Internet" inkl. en lille "tegnefilm" om data's tur ud og hjem på Internettet samt en opgave i sidste time ("13 Xtra på nettet")

13J: Gennemgang af Excel-prøven fra sidste gang og opstart på emnet "Netværk og Internet" inkl. en opgave i sidste time ("Sherlock Holmes på nettet")

23A: "Virksomhedens kommunikation, image og website" (teori) - udsat p.g.a. eksamen i SAMF.

3 13G: Videre og slut med "Arbejdsmiljø/skader inkl. fjernarbejde" (teori)

13H: "Netværk & Internet" - lidt amputeret hold p.g.a. fodboldturnering ...

13i: Opvarmning og prøve i Excel !!

13J: "Netværk og Internet" - lidt amputeret hold p.g.a. fodboldturnering ...

13K: Videre og slut med emnet "Netværk & Internet" inkl. en lille "tegnefilm" om data's vandring gennem nettet ... og en opgave i sidste lektion i stoffet om netværk (afleveres i Fronter)

23A: "Virksomhedens kommunikation, image og website" (teori) - der arbejdes færdig i grupperne og fremlægges til sidst TORSDAG !

4 13J: Arbejder færdig med emnet om "Netværk & Internet" som afsluttes med en opgave ... spørgsmål til stoffet. Vi ser også en lille "tegnefilm" (13 min. lavet i Canada men med dansk tale) om data's tur ud og hjem på Internettet

13i: I har fået Excel-prøven retur med kommentarer og karakter. Jeg gennemgår de 3 opgaver i klassen. Dernæst ta'r vi fat på emnet om "Netværk & Internet" - slutter med en lille opgave i søgning efter information "Sherlock Holmes på nettet"

5 13G: Windows, styresystemer og div. software (ultra turbo)

13H: Videre og slut med emnet "Netværk & Internet" inkl. en lille TV-udsendelse ... og en opgave i sidste lektion med spørgsmål i stoffet ("Netværk & Internet" som afleveres i Fronter).

13i: Videre med emnet om "Netværk & Internet" (fra side 7) - slutter med en lille opgave i søgning efter information "13 xtra på nettet"

13J: Starter på emnet om "IT-sikkerhed" (computervirus, hackere, svindel og ballade)

13K: Starter på emnet om "IT-sikkerhed" (computervirus, hackere, svindel og ballade)

23A: Udvidet Excel (lidt repetition af regneark og brug af HVIS-funktion)

6 13G: PC'en og div. hardware (ultra turbo)

13H: IT-sikkerhed

13i: Arbejder færdig med emnet om "Netværk & Internet" som afsluttes med en opgave ("Netværk & Internet som afleveres i Fronter) ... med div. spørgsmål til stoffet. Svar hentes helst inde i hovedet - ikke hos din ven Google :-) og formuleres med egne ord !

13J: IT-sikkerhed

13K: IT-sikkerhed

23A: Webdesign (lav din egen hjemmeside)

7 Vinterferie
8

13G: Teori om "Virksomhedens kommunikation, image og website"

13H-i-J-K: IT-sikkerhed

23A: Webdesign (lav din egen hjemmeside)

9 Projekt/caseuge (alle hold)
10

13G: Fremlæggelser af opgaven fra sidst + Webdesign (lav din egen hjemmeside)

13H-i-K: IT-sikkerhed

23A: Leavitt's model og systemudvikling m. FAKIR-modellen (se under Teori)

11 2. årsklasser + 13G (turbo) på studietur til London

13H-I-K: IT-sikkerhed

12

13G: Webdesign (lav din egen hjemmeside)

13H-i-K:  IT-sikkerhed

23A: Leavitt's model og systemudvikling m. FAKIR-modellen (se under Teori)

13 Påskeferie
14 13G: Afslutning på individuelt website + intro til hovedopgaven i IT...  "NB Industries" (opgaven ligger i Fronter under UV materialer). Opgaven skal primært laves derhjemme. Se under uge 16 !

13H-i-K: Diverse afslutning omkring IT-sikkerhed

23A: Intro til hovedopgaven i IT ... "NB Industries" (opgaven ligger i Fronter under UV materialer)

15 13G: Ingen IT-timer

13i: Ingen IT-timer

13H+K:  PC'en & div. hardware (teori)

23A: Hovedopgaven "NB Industries"

16 13G: Hovedopgaven "NB Industries" - deadline torsdag d. 18. april

13H+K: PC'en & div. hardware (teori)

23A: Hovedopgaven "NB Industries" - deadline torsdag d. 18. april

17 13G: Automatisk indholdsfortegnelse i Word samt e-handel (teori)

13H: Hardware (teori)

23A: Automatisk indholdsfortegnelse i Word samt opstart på Access (database)

18 13G: E-handel (teori)

13H-i-K: Hardware & software (teori)

23A: Access (database)

19 13G: Leavitt's model og systemudvikling (FAKIR-modellen light) (teori)

13i: PC'en & div. Hardware (teori)

23A: Ledelsespricipper (teori)

20 - 2013 13G: Grøn teknologi, vi skiller 2 bærbare PC'er ad, lidt om eksamen/pensum og hygge for resten af pengene :-)

13H-i-K: Hardware & software (teori)

23A: Organisationsteori (teori)

[21 >>] Grundforløbsprojekt og eksamen og derefter ... sommerferie til 12. august

  Skoleåret 2011-2012 på Niels Brock
32 - 2011 21K+M: Fri opgaver om "IT-nyheder" 1. gang vi ses. Fremlægges for klassen.
Næste gang (fredag): "E-handel, e-bank og e-learning"

21P: "Arbejdsmiljø, arbejdsskader og fjernarbejde" (fremlæggelser torsdag i klassen)

33 - 2011 21K+M: Emnet om "E-handel, e-bank og e-learning" (afsluttes)

11Q: Intro til faget, pensum, IT-systemerne + en "fri opgave" om IT-nyheder (kan laves i skolen - eller hjemme ... afleveres samme aften via mail med vedhæftet fil)

34 - 2011 21K+M: "Arbejdsmiljø, arbejdsskader og fjernarbejde" (find materialer og opgaver via linket)

21P: Lovstof om "Ophavsret/copyright og piratkopiering"

11Q: Intro og tekstbehandling ... (skrifttype, skriftstørrelse, linjeafstand og margen)

35 - 2011 21K+M: Excel (hvad kan vi repetere - og vi skal lidt videre)

21P: Lovstof om "Persondataloven" (registrering af personlige oplysninger)

36 - 2011 Sygdom
37 - 2011 Sygdom
38 - 2011 21K+M: Excel

21P: "Virksomhedens kommunikation, image og website" ... og Webdesign (egen hjemmeside)

11Q: Tekstbehandling ... formatering, redigering, billeder og layout (aflevere opg. "Word 4B - Mocca")

39 - 2011 (Studietur til Prag for 21P)

21K+M:  IT-sikkerhed (repetition) og opgave med Powerpoint om emnet :-)

11Q: Tekstbehandling ... formatering, redigering, indsæt billeder og brug af tabeller (skema)

40 - 2011 21K+M: PC'en og div. hardware

21P: Webdesign

11Q: Excel 2010 (regneark)

41 - 2011 21K+M: PC'en og div. hardware

21P: Webdesign (se div. i Fronter - deadline fredag)

11Q: Excel 2010 (regneark)

42 - 2011 Efterårsferie
43 - 2011 Ingen IT-timer planlagt !
44 - 2011 11Q: Excel 2010 (regneark)

21K+M: Ophavsret/copyright og piratkopiering

21P: Hardware, software og filformater + oplæg/intro fredag (klassens timer) omkring stor afleveringsopgave i IT: "NB Industries" Den udleveres i klassen og vil også ligge i Fronter.

45 - 2011 21K og 21M i praktik (VFU)

11Q: Excel 2010 (regneark)

21P: Anskaffelse af ny IT, systemudvikling (Leavitt og FAKIR-modellen) samt C-niveau teori

46 - 2011 21K og 21M i praktik (VFU)

11Q: Excel (træning i brug af absolutte cellereferencer - med dollartegn i øjnene :-)

21P: Systemudvikling (Leavitt og FAKIR-modellen) samt C-niveau teori

47 - 2011 11Q: Test/prøve i Excel !!) - derefter arbejder vi indtil jul med Powerpoint (præsentations-program), som afsluttes med en afleveringsopgave.

21K+M: Windows (styresystem) & div. software

21P: Access 2010 (database-program) VIGTIGT: Medbring egen PC med programmet Access 2010 på - eller sørg for at du kan få adgang til Citrix og køre Access derfra !!

48 - 2011 11Q: Powerpoint (præsentations-program)

21K+M: Persondataloven

21P: Access 2010 (database-program)  OBS: Deadline for aflevering af opgaven "NB Industries" fredag kl. 13.00 (afleveres via mailen - ikke på papir !!)

49 - 2011 11Q: Powerpoint (præsentations-program)

21K+M: Virksomhedens kommunikation, image og website" >> Arbejde med hjemmesider

21P: Access 2010 (database-program)

50 - 2011 11Q: Powerpoint (præsentations-program)

21K+M: Virksomhedens kommunikation, image og website" >> Arbejde med hjemmesider

21P: Grundforløbsprojekt (ingen IT-timer)

51 - 2011 21K+M: Arbejde med hjemmesider

21P: Grundforløbsprojekt (ingen IT-timer)

  Juleferie
1 - 2012 21K+M: Teori vedr. virksomhedens kommunikation, image og brug af website
2 21K+M: Teori vedr. virksomhedens kommunikation, image og brug af website (materialer)

11Q: Fortsætter lidt med øvelser i Powerpoint

3 21K+M: Anskaffelse af ny teknologi, Leavitt's model m.v.

11Q: Fortsætter lidt med øvelser i Powerpoint + aflevering af egen præsentation

4 21K+M: "Anskaffelse af ny teknologi (Leavitt)" + "Systemudvikling (FAKIR)"
Indledende snak om valg af niveauer i IT.
21K: også lidt repetition og NYT om Excel (HVIS-funktioner)

11Q: Netværk & Internettet

5 21K+M: "Anskaffelse af ny teknologi (Leavitt)" + "Systemudvikling (FAKIR)" samt lidt forberedelse til Jobparat-dagene i næste uge (check på layout og opstilling af ansøgning og CV).
21K: PP om emnet "Ledelse"
21M: også lidt repetition og NYT om Excel (HVIS-funktioner)

11Q: Netværk & Internettet

6 Jobparat-dage (starten af ugen)

21M: PP om emnet "Ledelse" inkl. en lille opgave

11Q: Netværk & Internettet samt en lille film om dine data's vej gennem Internet - hvad sker der, når du vil se en side på nettet ?

7 Vinterferie
8 21K+M: Selvvalgt IT-emne (grupperne laver hver deres eget spil, som handler om noget IT)

11Q: ingen IT-timer

9 Projekt-uge (ingen IT-timer)
10 21K+M: PP om emnet "Organisation" samt oplæg til IT-hovedopgaven "NB Industries" (deadline fredag inden påske) - opgaven er udleveret i IT-timerne og ligger også i FRONTER !!

11Q: Opsamling på opgaver + se filmen "Nettet" (1995) som danner en fin overgang mellem emnet om "Netværk og Internet" og næste emne om "IT-sikkerhed". I har fået en mail vedr. en lille opgave om filmen, som I skal løse i weekenden !!

11 21K+M på studietur (ingen IT-timer)

11Q: IT-sikkerhed (vi har i denne uge IT-timer to gange). Det handler om computervirus og antivirus-programmer, hacking, firewall, spam, cookies, BOT-net, DOS-angreb og økonomisk svindel på nettet.

12 21K+M: IT-hovedopgave "NB Industries"  (deadline fredag inden påske) - opgaven er udleveret i IT-timerne i uge 10 og ligger også i FRONTER !!

11Q: Slutter og lukker emnet om IT-sikkerhed

13 21K+M:  IT-hovedopgave "NB Industries"  (deadline fredag inden påske - altså i denne uge) - opgaven er udleveret i IT-timerne i uge 10 og ligger også i FRONTER !!

11Q: E-handel

14 Påskeferie
15 21K+M: Resten af timerne ... teori og praktisk arbejde med emnet "database" og programmet Microsoft Access 2010 (check om du har programmet installeret på din PC - ellers kan alle køre programmet via Citrix. Også hvis man har en Mac !) Hvis vi bli'r færdige inden uge 19, så vil der være tid til lidt repetition og øvelser på gamle case-opgaver inden evt. eksamen.

11Q: E-handel

16 21k+M: databaser og Microsoft Access

11Q: E-handel (inkl. e-bank og e-learning)

17 21k+M: databaser og Microsoft Access (færdig med kompendiet)

11Q: E-handel (inkl. e-bank og e-learning) Databehandling i Excel af resultater fra i fredags

18 21k+M: Repetere, øve på tidligere eksamens-caseopgaver samt orientere os omkring ECCO på nettet, info omkring evt. eksamen i IT o.lign.

11Q: I de sidste timer i dette semester ser vi filmen "Troja" med Brad Pitt som krigshelten Achileus - og vi ser den "rigtige" trojanske hest, som har givet navn til visse grimme problemer indenfor IT-sikkerhed. Og den blev virkelig et problem for indbyggerne i byen Troja ... Handlingen finder sted i Grækenland ca. 1300 år før Jesus' fødsel.

19 Grundforløbsprojekt og eksamen indtil sommerferien - og vi starter igen mandag d. 13. august på Julius Thomsens Plads v/Forum !!

  Skoleåret 2010-2011 på Niels Brock
32 - 2010 Skolestart mandag d. 9. august for de nye klasser (KLMOP) (læs nærmere om introforløb her), og 2. års klasserne (GHI) starter tirsdag. Check selv dit skema her (klik bagefter på den lille "elev med rød kasket" og benyt dit eget brugernavn, så ser du dit personlige skoleskema)

Hold G: Orientering v/Flemming Hansen og Søren Noah (HUSK computere næste gang !!)

Hold H: Valg af valgfag samt repetition af noget Excel

Hold I: Repetition af noget Excel

33 - 2010 Hold GHI: Demo af det nye Brock Online/Fronter samt repetition af noget Excel

Nye hold: INTRO

34 - 2010 Hold GHI: E-handel, e-bank og e-learning (Der skal afleveres en opgave søndag - det hele er e-mailet til alle på holdet)

Nye hold KMP: Intro til IT-faget samt "IT-udviklingen og konsekvenser" (Der skal afleveres en opgave søndag - det hele er e-mailet til alle på hold K+P)

35 - 2010 Hold GHI: Avanceret Word (tekstbehandling). Sammensætning af større rapport med indholdsfortegnelse, overskrifttypografier, sidehoved/sidefod m.v. (se vejledningen her = Word 7)

Hold M: "IT-udviklingen og konsekvenser" - teori og debat. Opstart på tekstbehandling med Word 2007 (en del af Office-pakken fra Microsoft). Opgave afleveres: Word 4B

Hold K+P: Grundlæggende Tekstbehandling (Word 2007) Opgave afleveres: Word 4B

36 - 2010 Hold GHI: "Arbejdsmiljø, arbejdsskader og fjernarbejde" (2 opgaver skal afleveres, begge senest mandag aften (13. sept.)

Hold KMP: Tekstbehandling med Word 2007 (brug af grafik og tekst fra Internet)

37 - 2010 Hold GHI: PC'en og div. hardware

Hold KMP: Tekstbehandling med Word 2007 (brug af grafik samt hængende indrykning contra brug af tabeller)

38 - 2010 Hold GHI: Ingen IT-timer (case-uge) IT-læreren desværre syg hele ugen :-(

Hold KMP: Vi afsætter nogle timer til arbejdet med "film" - redigering o.s.v. af bidrag til Niels Brock's "Oscar-konkurrence" med reklamefilm for skolen ... i samarbejde med DANSK-faget.

39 - 2010 Hold GHI: PC'en og div. hardware

Hold KMP: Arbejde med "film" - redigering o.s.v. af bidrag til Niels Brock's "Oscar-konkurrence" med reklamefilm for skolen ... i samarbejde med DANSK-faget. Læs evt. om det gratis program "Windows Movie Maker" her ! Der er deadline fredag d. 1. oktober !! Desuden div. træning i tabeller i Word, som vi så er færdige med. Opgaven med det store bestillingsskema skal afleveres !

40 - 2010 Hold G+H: Fremlæggelse af opgaver (inkl. Powerpoint) om "PC'en og div. hardware".
Derefter emnet om  Windows & div. software inkl. styresystem

Hold I: Fremlæggelserne er overstået i sidste uge, så vi ta'r fat på emnet om:
Windows & div. software (inkl. styresystem)

Hold KMP: Opstart på emnet om regneark: Excel 2007

41 - 2010 Hold G+H: ... om Windows & div. software inkl. styresystem (Hold H har også fremlæggelser onsdag, hvor de har 6 IT-timer)

Hold I: I skal lære at danse square-dance :-) Men I læser jo slet ikke det her :-)) thø-hø !

Hold KMP: Videre med emnet om regneark: Excel 2007

42 - 2010 Efterårsferie
43 - 2010 1. års-hold kører et særligt program om "Klima" (ingen IT-timer)

2. års-hold kører også et særligt program om ledelse og samarbejde (og nogle anderledes aktiviteter !!)

44 - 2010 Hold H: Opgave om sociale tjenester og websites på nettet (hent opgaven - deadline for aflevering står på opgaven !!)

Hold KMP: Videre med emnet om regneark: Excel 2007 ("Excel-4" om diagrammer)

45 - 2010 2. års-klasserne i praktik (torsdag afleverer Hold-H opg. om "Sociale medier" ... Facebook m.v.)

Hold KMP: Videre med emnet om regneark: Excel 2007 ("Excel-4" om diagrammer inkl. opgaver).

46 - 2010 2. års-klasserne i praktik

Hold MP: "Excel-5" ...  regneark afsluttes for denne omgang, og derefter arbejder vi med programmet Microsoft Powerpoint 2007

OBS: Hold P har prøve i Excel mandag morgen og hold M torsdag morgen (som aftalt)

47 - 2010 Hold GHI: Intro til "Virksomhedens kommunikation, image og website" - dernæst arbejder vi med teori omkring hjemmesider resten af semesteret :-) Og efter nytår arbejder vi med at LAVE hjemmesider med programmet Microsoft Frontpage !

Hold K: "Excel-5"

Hold MP: Powerpoint 2007

48 - 2010 Hold GHI: Webdesign m.m. Sidste timer i år !

Hold K: Prøve i Excel onsdag kl. 12-14

Hold MP: Øvelser med programmet Microsoft Powerpoint 2007

49 - 2010 Hold GHI: Ingen IT-timer

Hold KMP: Øvelser med programmet Microsoft Powerpoint 2007

50 - 2010 Ingen IT-timer (iværksætter-projekt-finale med 1. års klasser)
51 - 2010 Ingen undervisning (juleferie)
1 - 2011 Det nye semester starter mandag d. 3. januar (se dit skema) GODT NYTÅR !!

Hold GHI: Webdesign (installation og "hands-on" med Frontpage :-)

Hold M+P: Netværk & Internet

2 - 2011

Hold GHI: Webdesign - lav din egen hjemmeside med programmet Microsoft Frontpage !!

Hold M+P: Netværk & Internet

3 - 2011

Hold GHI: Webdesign - lav din egen hjemmeside med programmet Microsoft Frontpage !!

Hold G har "blokdag" i IT hele onsdagen (FP 2003)

Hold M+P: Netværk & Internet

4 - 2011 Jobparat !! (ingen IT-timer for hold GHI)

Hold KMP: Netværk & Internet

5 - 2011 Hold GHI: Webdesign - lav din egen hjemmeside med programmet Microsoft Frontpage !! Endvidere en lille gruppeopgave, som laves og afleveres i timerne (konkurrence og indflydelse hos Microsoft og Apple)

Hold K: Netværk & Internet

Hold M: Netværk & Internet og opgaven om Microsoft/Apple's konkurrence og indflydelse på nettet

Hold P: Netværk & Internet - opgave retur og debat om kampen om Internet og reklamekronerne, Apps, e-handel, musik på nettet, e-bøger, sociale medier o.s.v.

6 - 2011 Caseuge (ingen IT-timer)
7 - 2011 Vinterferie :-)
8 - 2011

Hold M+P: IT-sikkerhed (hacking, virus, spam, botnets ... og beskyttelse)

Hold GHI: Introduktion til IT-opgaven om "NB Industries". Endvidere teori om anskaffelse af ny IT (Leavitt's model, FAKIR-modellen, systemudvikling m.v.) + lidt tid til opgaven

9 - 2011 Hold K: Emnet færdigt om Netværk & Internet

Hold P: IT-sikkerhed (hacking, virus, spam, botnets ... og beskyttelse)

Hold GHI: Teori om anskaffelse af ny IT (Leavitt's model, FAKIR-modellen, systemudvikling m.v.) + lidt tid til opgaven

10 - 2011 Hold O og P er i praktik (VFU)

Hold G+H: Teori om "Ledelsestyper og menneskesyn" + lidt tid til opgaven om NB Industries

11 - 2011 2. års-holdene er på studietur. Søren Noah har dem, som er blevet hjemme !
12 - 2011 Ingen IT-timer
13 - 2011 Merkantilt case-projekt på både 1. og 2. årgang
14 - 2011 Hold GHI: Teori (Ledelse, organisation og personaleudvikling = C-niveau pensum) og tid til opgaven om "NB Industries"

Hold KMP: IT-sikkerhed

15 - 2011 Hold GHI: Opstart på arbejdet med Access og emnet "databaser"

Hold K: IT-sikkerhed

Hold P: E-handel, e-bank og e-learning

16 - 2011 Påskeferie
17 - 2011 Hold GHI: Databaser - teori og arbejde med programmet Microsoft Access 2007. HUSK at der er deadline for aflevering af opgaven om "NB Industries" tirsdag efter påske (= tirsdag d. 26. april i denne uge)

Hold K: IT-sikkerhed (læs kompendiet)

Hold M: IT-sikkerhed (læs kompendiet)

Hold P: E-handel, e-bank og e-learning

18 - 2011 Hold GHI: Databaser - teori og arbejde med programmet Microsoft Access 2007 - og så er det slut med IT-timer. Nu venter vi blot spændt på, om I skal til eksamen i faget ... I får det at vide mandag d. 16. maj !!

Hold KMP: 2 lektioner - de sidste IT-timer i dette 1. skoleår på HG !!

19 - 2011 Fra mandag d. 9. maj er der tema-projekt og bagefter eksamen !!
  Sommerferie indtil mandag d. 9. august

UGE Skoleåret 2009-2010 på Niels Brock
34 - 2009 Skolestart - og velkommen til de nye klasser i august 2009 !!

Hold G+H+I (1. år): Vi har IT onsdag, hvor jeg vil fortælle en masse om grundfaget IT samt de forskellige ting, som I skal bruge på Internettet vedr. jeres HG-uddannelse på Niels Brock (Brock Online = BON, skema, mail m.v.) Husk at medbringe egen bærbar computer ELLER lån en på skolen til IT-timerne !!!

Hold D+E+F (2. år): I har garanteret ikke arbejdet med Excel, siden vi var sammen sidst ... så vi starter med lidt repetition af regnearket Excel samt den logiske "HVIS-funktion". I nærmeste fremtid går vi gang med teori og praksis omkring det "at lave sin egen hjemmeside" med programmet Microsoft Frontpage

35 - 2009 Jeg er sammen med hold-G det meste af ugen omkring intro-faget "Læring, kommunikation og samarbejde" (hver dag indtil frokost).

Hold G+H+I: I de 2 IT-timer arbejder vi med tekstbehandling (Word) - HUSK alle sammen at have en computer med !!

Hold D+E+F har ingen IT-timer i denne uge !!

36 - 2009 HUSK at ALLE skal have en computer med til alle IT-timer !!

Hold D (3x2 lektioner): Excel-funktionen kaldet "HVIS" (logisk funktion) dernæst teori vedr. emnet "Kommunikation, image og website" (uddeles på papir) som optakt til ... webdesign med programmet Microsoft Frontpage :-)

Hold E+F: Teori vedr. emnet "Kommunikation, image og website" (uddeles på papir) som optakt til ... webdesign med Microsoft Frontpage :-)

Hold G (2 lektioner): Grundlæggende tekstbehandling med Word (fra bunden)

Hold H: Ingen IT-timer i denne uge ... :-(

Hold i (2x2 lektioner): Grundlæggende tekstbehandling med Word (fra bunden)

37 - 2009 Hold D+E+F: Lave hjemmeside - webdesign med Microsoft Frontpage

Hold G+H+I: Øvelser med videoredigering og programmet Windows Movie Maker.
Hold H har også nogle øvelser i grundlæggende tekstbehandling (Word 2007)

PS: Valgfaget "Matematik" starter mandag for 1. års klasserne med MIG som underviser !

38 - 2009 Hold D+E: Lave hjemmeside - webdesign med Microsoft Frontpage (Hold F har desværre ingen IT-timer i denne uge !!)

Hold G+H+I: Videoredigering af egne filmklip til Brock's Oscar-konkurrence (Windows Movie Maker).
Hold G+H arbejder endvidere med "Tabeller og spalter i Word 2007".

39 - 2009 Hold E+F: Laver hjemmeside - webdesign med Microsoft Frontpage

Hold G+H+I har deadline onsdag for indsendelse af film til Oscar-konkurrencen ! Hold-i mangler et par Word-opgaver og desuden går vi i gang med regneark og programmet Excel 2007 !

40 - 2009 Hold D+E+F: Laver hjemmeside - webdesign med Microsoft Frontpage (på hold F bruger vi også kontaktlærer-timerne mandag til arbejdet med Frontpage, da I har ret få IT-timer i disse uger !! så HUSK en PC !!)

Hold G+H+I: Regneark og programmet Excel fra Microsjuft

41 - 2009 Hold D+E+F: Case-uge med emnet "Elektronisk avis" = en slags web-avis ... her skal I bl.a. bruge alt det, som I netop har lært om webdesign og programmet Frontpage !!

Hold H: 2 IT-timer tirsdag morgen, hvor vi arbejder med Excel (absolut cellereference)

Hold G og I har ingen IT-timer i denne uge !

42 - 2009 Efterårsferie
43 - 2009

Hold D+E+F: Ophavsret (copyright), piratkopiering m.v. inkl. opgaver SAMT repetition af Excel

Hold G+H+I: Excel

44 - 2009 Hold D: Oplæg omkring større skriftlig case-opgave i IT: "NB Industries" - der bliver meget lidt tid til at arbejde med opgaven i IT-timerne. Hovedparten skal ske i "fritiden" !!
  • Deadline for aflevering: fredag 20. nov. 2009
  • Gode råd og forslag til case-opgaven
  • Desuden "Trivselsundersøgelsen" (spørgeskema på nettet) og ...
  • Teori omkring "Anskaffelse af ny teknologi" (Leavitt's model m.v.)

Hold E+F: Udvidet Excel (rep.) inkl. diagrammer

Hold G+H+I: Excel
45 - 2009 Hold G+H+I: "Klima-uge" (ingen IT-timer)

Hold D: Onsdag: "Anskaffelse af ny teknologi" (Leavitt's model, FAKIR-modellen m.v.). Fredag: teori vedr. "Organisationsstrukture". Find materiale, links og info om det hele på siden med TEORI !!

Hold E+F: Excel samt noget om "Persondataloven" inkl. opgaver

46 - 2009 Hold D: Teori (4 timer fredag) omkring "Ledelse og personaleudvikling m.v." - måske lidt tid til at arbejde med IT-casen om "NB Industries" ...

Hold E: Ingen IT-timer

Hold F: Arbejde med en pædagogisk Powerpoint-præsentation med animationer og eget design, som handler om det netop gennemgåede lovstof: lov om ophavsret OG persondataloven.
Du kan hente opgaven her !

Hold G-H-I: I de første 2 lektioner bli'r vi færdig med Excel for denne omgang - og vi afslutter i de næste 2 lektioner med en lille prøve i Excel. HUSK COMPUTER med Excel !!

47 - 2009 Hold D: Arbejde færdigt med opgaven "NB Industries" i de 4 lektioner om fredagen ... og så er der DEADLINE: fredag d. 20. nov. (uge 47) kl. 14.00 !!

Hold E-F: IT-sikkerhed ... vi ser nærmere på nogle af de aktuelle og alvorlige trusler på Internettet: div. datakriminalitet som har en masse med copyright og misbrug af personlige oplysninger at gøre - og vi ser en lille tegnefilm om det indviklede Internet :-)

Hold G: Prøve i Excel onsdag kl. 10-12. HUSK COMPUTER med Excel - og husk at øve dig ! P.g.a. svineinfluenza, pjæk og andre ting, så fik en stor del ikke lavet prøven. DISSE elever skal aflevere en ny prøve senest søndag aften (22. nov) - jeg har sendt opgaven via mail til alle !!

Hold H+I: Intro og træning i præsentations-programmet Powerpoint, som I sikkert får brug for i projektet i uge 50-51 OBS: Tirsdag kl. 12.15-14 er der NY Excel-prøve i Festsalen for de elever, som ikke fik lavet den i sidste uge. Meget vigtigt ... og husk at øve dig samt have PC med inkl. Excel ...!!

48 - 2009 Hold D: Databaser og programmet Access. Det bli'r intensivt - vi har kun 2x4 lektioner til dette emne (2 x fredag formiddag), så HUSK at medbringe en PC med programmet Microsoft Access på (check om det er indeholdt i din Office-pakken på din egen PC) !! Hele undervisningsmaterialet kan I finde her :-)

Hold E: Arbejde med en pædagogisk Powerpoint-præsentation med animationer og eget design, som handler om det netop gennemgåede lovstof: lov om ophavsret OG persondataloven.
Du kan hente opgaven her !

Hold F: Fjernarbejde/distancearbejde (hvorfor og hvordan ?)

Hold G-H-I: Powerpoint

49 - 2009 Hold D: Databaser og programmet Access. Det bli'r intensivt. HUSK at medbringe en PC med Access på. Hele undervisningsmaterialet kan I finde her :-)

Hold E+F: Hygge og sjov IT - de 2 sidste IT-timer inden juleferien :-))

Hold G-H-I: Powerpoint ... Hold G og H afleverer den PP-præsentation, som vi har arbejdet med i timerne om "Mig selv". Den afsluttende opgave til hold I kan hentes her

50 - 2009 Projekt (ingen IT-timer)
51 - 2009 Projekt (ingen IT-timer)
  Juleferie !!
2 - 2010 Vi starter i skolen igen mandag d. 11. januar 2010 - GODT NYTÅR !!

Hold E+F: Teori om PC'en og div. hardware. Skal snart bruges i en stor skriftlig opgave !
Hent opgaver til emnet lige her

Hold G+H+I: Netværk & Internet (opgaven "Søg og du skal finde" skal afleveres)

3 - 2010 Hold E+F: Teori om Windows og div. typer software (programmer).
Hent 2 opgaver til emnet lige her

Hold G+H+I: Netværk & Internet (opgaven "Sherlock Holmes på Internet" skal afleveres)

4 - 2010 Hold E+F: E-handel, e-bank og e-learning (materiale under teori) - og en opgave skal afleveres.
Fredag
læser I papirerne om "IT-begrebet, udviklingen og konsekvenserne" som ligger her på hjemmesiden - øverst på siden med "Teori" !

Hold G+H+I: Netværk & Internet (opgaven "13 xtra på Internet" skal afleveres)

5 - 2010 Hold E+F: Mine papirer "Word-7" om opstilling og layout af større rapporter inkl. sidehoved/fod, brug af overskrift-typografier, automatisk indholdsfortegnelse m.v.

Hold E (onsdag-torsdag): IT-begrebet, udviklingen og konsekvenserne (materialet under "Teori" øverst, skal læses - og en lidt "fri opgave" skal afleveres)

Hold G: Færdig med emnet "Netværk og Internet" (opgaven "13 xtra på Internet" skal afleveres)

Hold H+I: Fri skriftlig opgave om Internettet (hent opgaven her)

6 - 2010 Ingen IT-timer (tværfagligt case-arbejde)
7 - 2010 Vinterferie
8 - 2010 Ingen IT-timer ... 2. års eleverne er i praktik (VFU)

OBS: Mandag kl. 10.30 er der besøg af "Jobkaravanen" på Salgsakademiet. Der er mødepligt for alle, og du kan læse nærmere om de deltagende virksomheder her !

9 - 2010 2. års eleverne er i praktik (VFU)

Hold G+I har IT een gang i ugen (samt matematik-valgfag om tirsdagen). I disse IT-timer starter vi med at gennemgå den sidste opgave, som I får tilbage. Endvidere lidt tekniske ting omkring Brock-mail, BON, SMS, IT-nyheder m.v. G-klassen skal lave opgaven "Er Internet godt eller dårligt ?" som afslutter dette emne (hent opgaven her) - opgaven skal sendes senest onsdag aften !

10 - 2010 Hold E+F: Lidt om den kommende IT-case (big one): NB Industries som skal afleveres senest 23. april !!
Vi tager straks fat på emnet om "Anskaffelse af ny teknologi" (Leavitt's model, FAKIR-modellen m.v.). Find materiale, links og info om det hele på siden med TEORI !!

Hold G, H, I: Loven om ophavsret (copyright)

11 - 2010 Hold E+F: Online-skema til evaluering af praktik (VFU) (skal benyttes i klassens time - ELLER derhjemme, hvis du ikke har computer med eller er fraværende !!)

Hold E+F: "Anskaffelse af ny teknologi" (Leavitt's model, FAKIR-modellen m.v.). Find materiale, Powerpoint-præsentationer,links og info om det hele på siden med TEORI !!

Hold H, G, I: Opgaver vedr. loven om ophavsret (copyright og piratkopiering) Jeg sms'ede til alle 3 hold vedr. programmet om piratkopiering på DR-1 (onsdag d. 17. marts kl. 21.25)

12 - 2010 Hold E+F: Teori om ledelse, organisationsformer og personaleudvikling (papirerne udleveres i IT-timerne - der ligger Powerpoint-præsentationer m.v. her)

Hold G, H, I: Persondataloven - om beskyttelse af personlige oplysninger i IT-samfundet

13 - 2010 Påskeferie
14 - 2010 Hold E+F: Teori om ledelse, organisationsformer og personaleudvikling (papirerne udleveres i IT-timerne - der ligger Powerpoint-præsentationer på siden her). Sidste gang i ugen arbejder I med en opgave om organisation og ledelse, som skal afleveres samme dag (hent opgaven)

Hold G, H, I: IT-sikkerhed ... virus, hacking, spam og IT-kriminalitet (vigtigt og spændende emne !!)

15 - 2010 Hold E+F: Arbejde med IT-caseopgaven "NB Industries"

Hold G, H, I: IT-sikkerhed ... virus, hacking, spam og IT-kriminalitet. I-klassen fik en lille "tavle-opgave" om begreber indenfor IT-sikkerhed, som jeg mailede til alle på holdet !

16 - 2010 Hold E+F: Arbejde med IT-caseopgaven "NB Industries".
Deadline
for aflevering: fredag d. 23. april (denne uge :-)

Hold G, H, I: IT-sikkerhed ... virus, hacking, spam og IT-kriminalitet. Opgaven om computervirus til alle 3 hold ligger som PDF-fil lige her - og den skal afleveres senest søndag (25-4-10) via mail.

17 - 2010 Hold E+F: Arbejde med programmet Microsoft Access 2007 og ... databaser HUSK at have en computer med, hvor programmet er installeret (ellers kan du jo ikke arbejde med det ...)

Hold G, H, I: IT-sikkerhed ... virus, hacking, spam og IT-kriminalitet. Læs resten af mit kompendium - vi snakker til sidst om hacking og div. IT-kriminalitet.

18 - 2010 Hold E+F: Arbejde med programmet Microsoft Access 2007 og ... databaser HUSK at have en computer med, hvor programmet er installeret (ellers kan du jo ikke arbejde med det ...)

Hold G, H, I: IT-sikkerhed ... virus, hacking, spam og IT-kriminalitet. Læs resten af mit kompendium - vi snakker til sidst om hacking og div. IT-kriminalitet.

  Ikke flere IT-timer inden ferien. Herefter er der tværfagligt projekt, eksamen og ... velfortjent sommerferie :-)

Tilbage

:-)