PowerPoint 2007 (præsentation)


Jeg har (endnu) ikke selv lavet et opdateret materiale til Powerpoint 2007.
Materialet fra ERFA (Erhversskolernes Forlag) om Powerpoint 2007 ligger her: