Eksamen i grundfaget IT (informationsteknologi)


 • Hvis grundfaget IT udtrækkes som eksamensfag

  • Eksamen foregår som en mundtlig "case-eksamen" - hvordan går man til case-eksamen ?? Læs mere længere nede !!
    

  • Case-arbejdsdagen for IT fastsættes af Knord og varer 7-8 timer
   Om morgenen bli'r case-opgaverne synlige i klassens IT-rum på LECTIO (HUSK brugbar computer !!)
    

  • Man må gerne arbejde sammen med andre på case-arbejdsdagen og indtil eksamen, men selve eksamen er individuel
    

  • Det er selvfølgelig tilladt at arbejde videre med opgaverne mellem case-arbejdsdagen og selve eksamen - men man må hverken kontakte sin egen lærer eller casevirksomheden (dog kan begge besøges på div. hjemmesider)
    

  • Case-virksomheden (som eksamensopgaverne i samtlige grundfag til dels vil tage udgangspunkt i)
   er fra maj 2017 til april 2018 den danske virksomhed "Sanistål" - https://www.sanistaal.com/da

  • Her er en oversigt over pensum i IT (niveau F-E-D-C)  og endvidere kan du kigge i "Planen for IT-timerne" (begge år på HG) her på websitet - hvor du også kan finde hovedparten af IT-materialerne. De materialer, som IKKE kan findes her på websitet, vil ligge på Lectio under "Dokumenter" for holdet !
    

 • VIGTIGT: via dette direkte link til Undervisningsministeriet (UVM/EMU) finder du vigtig info vedr. årets case-eksamen & IT:

  • En elev-vejledning vedr. case-eksamen
    

  • Informationer om den aktuelle case-virksomhed (inkl. interviews med medarbejdere, fakta, billeder o.s.v.)
    

  • Masser af information om Sanistål i forbindelse med eksamen i de forskellige grundfag ...
    

  • Det vil være en god idé (faktisk ret vigtigt), at du læser, ser og hører alle de ting om Sanistål, som har forbindelse med eksamen i IT - gerne INDEN case-arbejdsdagen - men i hvert fald inden selve eksamen !!
    

  • Eksamensspørgsmålene bli'r lagt i LECTIO på case-arbejdsdagen, hvor du naturligvis medbringer en computer !
    

 • Hvordan foregår "case-eksamen" ?

  • På et tidspunkt i maj (december, hvis du slutter i januar) modtager hver elev papirer (= eksamensavis) med oplysninger om, hvilke fag han/hun skal op i (hvor, hvornår o.s.v.)
    

  • Ved eksamen i grundfaget arrangeres en "case-arbejdsdag" - dato, tid og sted fremgår af papirerne. På case-arbejdsdagen møder hele klassen om morgenen og får opgaverne til faget udleveret - et sæt opgaver til hvert niveau (D-C).
    

  • Så arbejder man med opgaverne indtil kl. 15, hvor man senest skal aflevere en såkaldt "eksamensplan", hvor man for hver opgave beskriver kort, hvordan man kunne tænke sig at fremlægge det ved den mundtlige eksamen. Denne eksamensplan er din "billet" til din eksamen (SKAL afleveres !)
    

  • På case-arbejdsdagen er det helt lovligt at arbejde sammen med andre - du må bare ikke kontakte faglæreren
    

  • Så går der mindst 2 dage og max. en uge, før du skal til selve den mundtlige eksamen. I denne periode må du MEGET gerne arbejde videre med opgaverne og forberede din fremlæggelse - du må ikke kontakte din faglærer eller case-virksomheden - men du må gerne bruge div. hjemmesider.
    

  • På selve eksamensdagen møder du op i god tid og har din fremlæggelse og materialer klar
    

  • Det er censor, som bestemmer, hvilke af opgaverne du skal fremlægge (som regel når man 2 opgaver)
    

  • Sørg for at være velforberedt, så du selv kan udfylde så meget som muligt af tiden - hvis du går sukkerkold efter 5 minutter, så vil lærer og censor jo stille en masse (sjove) spørgsmål ...
    

  • Der er afsat 30 minutter til hver elev - men indenfor den tid skal man evt. have en Powerpoint-præsentation til at køre - og lærer/censor skal til sidst bruge 5 minutter på at "votere" d.v.s. diskutere, hvilken karakter du skal ha'. Til sidst kommer du selv ind og får din karakter inkl. en kort forklaring. Alt dette fylder max. 30 minutter - regn med, at du selv har max. 20 minutter til din egen fremlæggelse.
    

  OBS: Det er ikke alting, der scorer points til eksamen :-)