IT ... InformationsTeknologiHandelsskolen Knord


Opdateret 25. juni 2020

    

s nærmere om copyright og indhold

Søren "Noah" Nielsen
Skolelærer, IT-underviser m.m.
www.noah2900.dk