IT ... InformationsTeknologiHandelsskolen


Opdateret 17. november 2017

    

s nærmere om copyright og indhold

Søren "Noah" Nielsen
Skolelærer, IT-underviser m.m.