IT ... InformationsTeknologiHandelsskolen


Opdateret: 19. april 2017

    

s nærmere om copyright og indhold

Søren "Noah" Nielsen
Skolelærer, IT-underviser m.m.

I want peace, love and understanding
WHY NOT ?