Om problemformulering & konklusion


Jeg har tidligere oplevet flere gange ved den mundtlige eksamen i IT, at vores censor hænger sig en del i disse ting. Så det er værd at blive klog på :-)

De fleste censorer kan godt lide, at der er en tydelig sammenhæng i mellem problemformuleringen (i starten) og konklusionen (til sidst). Og det er jo egentlig meget fornuftigt !!

 • Ofte kræves en indledning i starten af opgaven (før problemformuleringen). I indledningen kan du brede perspektivet lidt mere ud og se en problemstilling i en større sammenhæng. Du kunne f.eks. gøre dig følgende overvejelser:

  • hvorfor er emnet vigtigt ?

  • hvilken betydning har dette emne/problem for verden/samfundet/landet/virksomheden/den enkelte borger ?

  • Hvordan ser tingene ud lige nu på dette område?

  • hvordan mon fremtiden ser ud ? o.lign.

   Indledningen bør være mere generel end problemformuleringen, som skal være temmelig præcis.

   Indledning og problemformulering bør ikke være identisk i indholdet !! Og ingen af delene skal ligne indholdsfortegnelsen !!

 • I problemformuleringen stiller du selv nogle spørgsmål, som du vil finde svar på i rapporten - indenfor det emne, som rapporten handler om. Problemformuleringen bliver en slags "dagsorden" for opgaven. Den skal som regel godkendes af en lærer, hvilket sikrer, at man har forstået opgaven og er godt i gang. 

 • I selve besvarelsen (den vigtigste del af rapporten) kommer du ind på de forskellige ting, som du har nævnt i din problemformulering. Her skal man naturligvis helst kunne finde svarene på de spørgsmål, som du har stillet i problemformuleringen. Besvarelsen må dog gerne indeholde yderligere ting, som ikke er omtalt i problemformuleringen.

 • I konklusionen kigger du tilbage - du laver en slags "evaluering" af din egen opgave og ser tilbage på, om der er svar på de forskellige spørgsmål fra problemformuleringen. Måske er der enkelte ting, som du ikke har kunnet finde svar på. Så kan du f.eks. gøre opmærksom på, hvorfor det ikke var muligt - eller hvorfor det var svært. Konklusionen bliver en slags kort resumé og evaluering af din egen besvarelse.

Se evt. nærmere om at opstille en skriftlig rapport i materialet "Word-7" som handler om den slags. Også de mere tekniske ting i tekstbehandlingen.