Video-klip på en web-side i Frontpage


For at det fungerer, så skal video-klippet "importeres" til websitet ...

Først skal du i Frontpage vælge "Websted" blandt fanebladene øverst (se udsnit af skærmbilledet)

>> Dernæst klikker du på "Filer" i menu-linjen >> Importer

... og så finder du frem til filen (video-klippet), som du forinden skal have gemt på din harddisk et eller andet sted.

Når filen med video-klippet er blevet importeret, så klikker du, der hvor det skal indsættes >> Vælg "Indsæt" (i menu-linjen) >> "Billede" >> "Video" og udpeg filen med videoen blandt de øvrige filer på dit website !!

Der er nok ikke alle filformater, som kan bruges her - men i hvert fald fungerer det med AVI, MP4 og Mpeg-filer.

My God, I'm good :-)