Artikel fra NBinfo


NBinfo er Niels Brock's interne "nyhedsblad" - også kaldet "de gule sider". Her skrev informationsmedarbejder Helle Bo (efter et længere telefoninterview med bl.a. Søren Noah) følgende i nr. 10/2002:

Engagement belønnes

I lighed med sidste år blev der på FUHUs årsmøde uddelt et fødselsdagslegat til ansatte på Niels Brock. Prisen er delt i to – initiativ- og uddannelsesprisen – og udover æren følger der også 50.000 kr. med hvert legat. I år tilfaldt æren lærer Søren Noah Nielsen, som fik uddannelsesprisen, og skolebetjent Boy Willendrup, som modtog initiativprisen. NBinfo har talt med de to prismodtagere, som begge var glade og overraskede over hæderen.

Uddannelsesprisen

Modtager af FUHUs uddannelsespris, Søren Noah Nielsen, er IT-lærer på Niels Brock Finsensvej, hvor han underviser i grundfaget informationsteknologi på HGV. I motivationen for valget af Søren hed det bl.a. at han er god til at lære elever – og især voksenelever - IT, at han som supplement til undervisningen har lavet en hjemmeside med materiale, han selv har udviklet, og at han i det hele taget er meget engageret i det daglige, og det løfter eleverne. Hvad siger Søren selv til det?

"Jeg hygger mig gevaldigt med at undervise, og det gør det ekstra fedt, at vokseneleverne er topmotiverede. Nogle gange virker det nærmest som om hele deres families fremtid afhænger af, at de får gode karakterer. Det smitter garanteret af på eleverne, at de kan mærke mit engagement. Jeg brænder virkeligt for sagen", siger Søren.

I sit tidligere job arbejdede Søren med adfærdvanskelige og han mener – uden nogen sammenligning i øvrigt – at han via dette arbejde har lært at tackle hver enkelt person forskelligt på grundlag af deres baggrund. Det kan han også bruge i sin nuværende undervisning, hvor han prøver at give deltagerne individuel behandling.

"Det kan være lidt svært, når der er 32 i klassen, men de kan jo se, at jeg pisker rundt til dem alle, og så er de overbærende. Jeg tror, de fleste føler sig ordentligt behandlet", siger Søren.

Når vokseneleverne starter på HGV har de meget forskelligt kendskab til IT. Nogle kan få merit, så de slet ikke behøver at følge IT-undervisningen, mens andre ikke engang kan finde ud af at sætte en diskette i maskinen. I løbet af 37 uger skal Søren løfte dem op på D-niveau, og det kan godt være en udfordring.

"Nogle gange må vi gå let hen over noget, fordi der bare ikke er tid. Men der er jo visse ting, som de skal vide, fordi det skal bruges i de andre fag", forklarer Søren.

Sørens hjemmeside (OBS: den som du er på lige nu ...), som blev rost ved prisuddelingen, skal ses som et supplement til undervisningen.

"Jeg fik ideen til hjemmesiden, fordi voksenelever nogle gange bare ikke kan være tilstede ved undervisningen – f.eks. hvis deres børn er syge o. lign. Der går jo en del enlige mødre på HGV. Ved hjælp af hjemmesiden kan de følge med alligevel, for alt materialet ligger derude, og de kan f.eks. aflevere opgaver via e-mail. Og jeg har ingen problemer med copyright, da jeg jo selv har udviklet det hele", fortæller Søren. De andre undervisere på Finsensvej bruger også noget af Sørens materiale (se evt. nærmere her på websitet)..

Søren er en selvlært mand, når det gælder IT. Oprindeligt er han uddannet folkeskolelærer, og så har han ellers knoklet foran skærmen derhjemme.

"Min interesse for IT er kommet snigende. Jeg har taget nogle få kurser, men ellers har det bare været benhårdt arbejde foran skærmen. Jeg synes, det er sjovt, og jeg syntes da, det var rigtigt sjovt, da jeg kunne begynde at leve af det", siger Søren.

bv_pre.gif (3110 bytes)NBinfo ønsker begge prismodtagere mange gange tillykke!!

 

.