Mål og struktur i TDC-casen med Søren Noah:


Indholdet i case-ugen er primært centreret omkring IT samt lidt salg & service og engelsk.

 1. Det er bl.a. meningen med denne case-uge på 2. semester, at eleverne får en klar opfattelse af, hvad en case-eksamen er for noget.
   

 2. Case-eksamen indebærer jo som bekendt ingen speciel ”undervisning” – men i forbindelse med case-ugen (som er en øvelse i case-eksamen) vil jeg indlægge forskellige oplæg, gennemgang af vigtige emner og introduktion til forskellige problemstillinger forud for arbejdet med øvelserne.
   

 3. Ugen vil de 4 første dage omhandle 4 adskilte emner med tilhørende case-opgaver, som eleverne arbejder selvstændigt med. Der er dog mulighed for en rimelig grad af vejledning fra læreren undervejs. Dette skal afspejle og sammenlignes med de 7 opgaver ved den "rigtige case-eksamen" !
   

 4. Hver dag afsluttes med en opsamling på, om alle har nået det, de skulle. Ellers må de arbejde opgaven færdig derhjemme, idet næste dag starter med et nyt emne … og en ny opgave !
   

 5. Om fredagen skal alle elever være forberedt på at skulle fremlægge alle deres 4 case-opgaver ALENE – selvom de godt kan være lavet i samarbejde 2-og-2. Som ved den rigtige case-eksamen behøver man ikke lave opgaverne alene, men jeg vil begrænse ”gruppearbejde” til 2-og-2 for ikke at risikere ”gratis badebilletter” til nogle af eleverne.
   

 6. Det vil kun være en del af eleverne, som udtrækkes til fremlæggelse om fredagen (afgøres af læreren). Man fremlægger foran klassen og læreren og får en konstruktiv kritik bagefter.
   

 7. Alle elever skal elektronisk aflevere deres individuelle besvarelse (én pr. elev med tydeligt navn) af de 4 case-opgaver, således at alle kan opnå en individuel karakter for case-ugen.

[

 • Alle materialer, links og opgaver vedr. ”TDC-casen” vil ligge tydeligt på min hjemmeside, således at det ikke er nogen lukket fest. Hverken for elever, lærere og evt. vikarer ...

  www.noah2900.dk/hgweb  … et tydeligt link på forsiden under selve forløbet – bagefter findes tingene via den grå knap ”Diverse” på forsiden.


  Søren Noah (1-2-2009)