Tirsdag: opgave 2 i TDC-caseugen


Case-opgave 2 handler om Internettet's udvikling samt TDC's rolle og betydning på dette område i Danmark.

  1. I hvilken sammenhæng opstod grundstenen til Internet - og hvorfor ?
  2. Beskriv i hovedtræk Internettet's globale udvikling fra 1964 og til i dag. Hvad menes der i dag med "Web 2.0" ??
  3. Beskriv udviklingen i Tele Danmark/TDC vedr. Internet i Danmark (alm. Internet i 1996 > bredbånd > mobilt bredbånd)
  4. Hvorfor er det så svært for TDC at tilbyde ægte "bredbånd" til alle kunder overalt i Danmark ?
  5. Hvorfor menes det, at behovet for øget hastighed på Internet vil stige så voldsomt i de kommende år ?
  6. Sammenlign TDC med konkurrenten Cybercity/Sonofon i forhold til bredbånd (kvalitet og pris).
    Gør brug af "EFU-modellen" fra Salg & Service (og evt. købemotiver)

Links og flere materialer: