Mandag: opgave 1 i TDC-caseugen


Case-opgave 1 handler om ophavsret/copyright samt TDC's musiktjeneste "PLAY".

  1. Du skal i opgaven forklare med dine egne ord, hvad man må - og ikke må - i forhold til kopiering af musik-CD'er samt download fra nettet
  2. Du skal forklare, hvorfor TDC har indført musik-tjenesten PLAY og hvordan reglerne fungerer
  3. Du skal forklare om reglerne for brugen af musik, som man har hentet fra PLAY
  4. Sonofon ønskede i starten af 2008 at konkurrere med TDC's "Play" - hvordan gik det med den idé ?
  5. Du skal gøre rede for din egen holdning til download og kopiering af musik
  6. Hvordan tror du, at fremtiden kommer til at se ud for musik-industrien ?

Links og flere materialer: