Nyttige tastatur-genveje i Word !!


OBS: når der f.eks. står Ctrl+v, så betyder det: hold Control-tasten nede og tryk så på v. Disse genveje gælder i hvert fald i Word - men mange af dem gælder også i Excel, Powerpoint og Explorer m.m.

PS: Computerbladet "Komputer med K" har på forsiden af deres hjemmeside et link til en "genvejs-guide", hvor du kan se de almindeligste genveje til flere programmer !!

Genvej Hvad betyder det ? Hvad svarer det til ?
Control+s Filer ð Gem
Control+x Rediger ð Klip
Control+c Rediger ð Kopier
Control+v Rediger ð Sæt ind
   
Control+f Gør den markerede tekst til fed skrift
Control+k Gør den markerede tekst kursiv
Control+u Gør den markerede tekst understreget
Control+7 Gør det markerede tekst et punkt mindre i skriftstørrelse hver gang man trykker på 7 (over Y’et)
Control+8 Gør det markerede tekst et punkt større i skriftstørrelse hver gang man trykker på 8 (over Y’et)
Control++ Giver "hævet skrift" på det markerede (1740)
Control+= Giver "sænket skrift" på det markerede (H2O)
Control+l (L som i "left") Venstre-justerer den markerede tekst (el. grafik)
Control+e Centrerer den markerede tekst (el. grafik)
Control+r Højre-justerer den markerede tekst (el. grafik)
   
Home Markøren springer til starten af linjen
End Markøren springer til slutningen af linjen
Control+Home Markøren springer til starten af hele dokumentet
Control+End Markøren springer til slutningen af hele dokumentet
   
Control+p Fremkalder printer-dialogboksen. Tryk her OK (Enter)
Control+z Svarer til "Fortryd-knappen"
Control+piletaster Hopper fra ord til ord
Shift+piletaster Markerer (bruges i stedet for at markere med musen)
Control+a Markerer rub og stub i hele dokumentet
  bv_pre.gif (3110 bytes)