"IT-nyhedsbrevet fra Søren Noah"
7. IT-nyhedsbrev (udsendt 20. nov. 2003)


Julen er højsæson for hackere

Dansk sikkerhedsfirma forudsiger en bølge af nye vira og orme op til jul. Julen er nemlig en glad tid – men ikke for computer-ejere. De populære elektroniske julekort er perfekte gemmesteder for virus m.v. Samtidigt gør den store omsætning på nettet det ekstra interessant for hackere at slå til i juletiden.

Det mener den danske sikkerhedsvirksomhed Protect Data, som opfordrer til at være meget varsom med at åbne elektroniske julehilsener.

"Den type programmer er ideelle til at gemme virus og trojanske heste. Og afsenderen er ofte fuldstændigt uvidende om det ondsindede indhold i den julehilsen, som er sendt i al venskabelighed," siger Kim Hyldig fra Protect Data.

Han forudsiger en bølge af nye vira og orme i stil med Sobig og Blaster i juletiden, som er højsæson for virusprogrammører og hackere.

"De synes, at det er sjovere at slå til, når der fx er meget trafik på en e-handelswebsite eller når virksomhederne sidder og skal afslutte deres regnskaber. Jo større skade, de kan forvolde, jo mere spændende er det. For en site som fx amazon.com er det næsten lige så alvorligt, hvis et større virusangreb lægger deres kunder ned, som hvis deres egen webbutik blev ramt. Der skal jo være nogle, der handler, for at det løber rundt," siger Kim Hyldig.

Sikkerhedsfirmaet anbefaler at være meget forsigtig med, hvad man klikker på i sine mails, og anvende et opdateret antivirusprogram og en personlig firewall.


Antallet af internetangreb stiger

Antallet af internetangreb vokser fortsat, og angrebene bliver stadig mere ondsindede, konkluderes det i ny rapport om det seneste kvartals internetangreb.

Ifølge en rapport fra sikkerhedsselskabet Internet Security Systems er antallet af fundne softwaresårbarheder på 725 i årets tredje kvartal dalet en anelse i forhold til andet kvartals 727 fundne software-sårbarheder.

Derimod er antallet af nye computer-virus steget med 26 procent i perioden fra juli til september sammenlignet med perioden fra april til juni i år. Der blev opdaget 823 nye vira i årets tredje kvartal.

"Tidsintervallet fra en sårbarhed opdages til den bliver udnyttet fortsætter med at falde, hvilket giver virksomheder endnu mindre tid til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at den udnyttes til angreb" meddeler Chris Rouland hos Internet Security Systems.

Denne tese stemmer overens med en tidligere rapport udformet af firmaet Symantec.

Til trods for at tallene for årets tredje kvartal viser en vækst i antallet af internetangreb, mener The Computer Emergency Response Team (CERT), at årets samlede antal af internetangreb vil være lavere end 2002.

Holder det stik, bliver det første gang i Internettets historie. I perioden mellem 1999 og 2002 er antallet af sårbarheder, der er registrerede hos CERT, fordoblet hvert år.


Konsulenter samler information i hackermiljøet

Mange sikkerhedsselskaber ansætter konsulenter til at operere undercover i hackermiljøet. Konsulenterne har god kontakt med hackerne, men tøver ikke med at bruge deres insiderviden imod dem.

Hackermiljøet består af undergrundsnetværk med tusindvis af individer og grupper, lige fra de mest ondsindede hackere til såkaldte "scriptkiddies", som bare lige vil prøve hacking af. Hackerne kommunikerer indbyrdes via nyhedsgrupper, chat-fora, peer-to-peer-chat og instant messaging.

Den amerikanske sikkerhedsvirksomhed TruSecure er et eksempel på en IT-sikkerhedsvirksomhed, som arbejder undercover for at kunne forudsige hackernes næste træk. Virksomheden overvåger for tiden omkring 11.000 individer og 900 forskellige hackergrupper.

Konsulenterne opererer under kodenavnet IS/Recon (Information Security Reconnaissance). Deres opgave er at overvåge, hvad folk i hackermiljøet siger til hinanden, og hvad de hævder at have gjort, forklarer Peter Tippets, konsulent hos TruSecure.

"Det er disse mennesker, som angriber websites, skriver virusser og angrebskoder, som stjæler kreditkortdata og generelt beskæftiger sig med dårlige ting," siger Peter Tippets.

TruSecure nægter at ansætte egentlige hackere til formålet. De har valgt en løsning, som de hævder, er helt legal. TruSecures konsulenter er typisk mennesker med teknisk viden, men som samtidig har stor basisviden om psykologi.

Konsulenterne samler omkring 200 gigabytes information pr. dag fra hackermiljøet. Informationen gemmes i en database med kaldenavnet The Brain (red: det var også navnet på verdens første computervirus …se næste notits). Den illustrerer grafisk forholdet mellem de største hackere, hvor i verden de bor, hvad de ved, hvem de ikke bryder sig om, og hvilke værkstøjer de har udviklet.

Informationen analyseres og sammensættes til et en slags puslespil, som medvirker til at afsløre hackere og virusskribenter. Denne type informationssamling medvirkede bl.a. til at afsløre personerne bag virusserne Melissa og LoveScan.


Computervirus fylder 20 år

Det er i denne uge 20 år siden, at den første computervirus blev fremstillet. Fødselsdagen fejres med blandede følelser – de allerfleste fjendtlige.

Normalt betegnes Brain fra 1986 som verdens ældste virus, men rent faktisk blev den allerførste virus skabt af Fred Cohen i november 1983. Det skete som led i en sikkerhedstest, mens Fred Cohen studerede ved University of Southern California.

Fred Cohen præsenterede med stolthed sine resultater på et sikkerhedsseminar den 10. november 1983.

Præsentationen vakte røre i forskerkredse, og det blev efterfølgende forbudt at lave tilsvarende forsøg, men Fred Cohen var blevet bidt af sin virusforskning og demonstrerede efterfølgende lignende "forskningsresultater" med virus på andre computersystemer.

Kort efter Fred Cohens præsentation begyndte virus til IBM-computere at dukke op. I 1986 kom den første massevirus, også kaldet Brain.

I dag findes over 60.000 forskellige vira, og de små programmer er dagligt til gene for computerbrugere i hele verden.


Password-svindlere risikerer fængsel

Justitsminister Lene Espersen vil gøre det strafbart at udlåne sine koder til f.eks. net-aviser eller et intranet-system. I grove tilfælde skal straffen være op til seks års fængsel.

Justitsministeren vil i et lovforslag, der fremlægges snarest, gøre det strafbart med op til seks års fængsel at udlåne koder til betalings-tjenester, offentlige informationssystemer med følsomme data eller til en virksomheds intranet.

- Flere og flere fortrolige oplysninger bliver lagt ud på nettet, og vi skal kunne gribe ind, hvis en person snyder med password - også før det udvikler sig til egentlig industrispionage, siger Lene Espersen til Jyllands-Posten.

Password-snyd er kun et af en stribe forhold omkring elektronisk information, som loven skal tage fat i. Det skal også være strafbart med op til to års fængsel at sende systematiske e-mail-angreb med det formål at ødelægge IT-systemer, lyder det i forslaget.

At forfalske Internet-betalinger eller fremstille falske elektroniske dokumenter skal være lige så strafbart som traditionelt falskmøntneri og dokumentfalsk, skriver Jyllands-Posten. Derudover skal det gøres soleklart i loven, at det er ulovligt og strafbart at lægge kunstneres værker på nettet uden tilladelse.

Justitsministerens hensigt med loven er at tage højde for den kriminelle virkelighed i den digitale verden, siger hun til den jyske morgenavis. Lene Espersen forventer bred politisk opbakning til lovforslaget i Folketinget.


30 millioner til forskning i mobilstråling

Videnskabsminister Helge Sander (V) og Folketingets øvrige partier vil bruge 30 millioner kroner på et forskningsprogram, der skal afsløre, om strålingen fra master til mobiltelefoni, mobiltelefoner og andet teknisk udstyr skader helbredet.

Videnskabsministeren har ellers ved flere lejligheder manet til besindighed og slået fast, at Sundhedsstyrelsens (www.sst.dk) og Videnskabsministeriets (www.videnskabsministeriet.dk) egne undersøgelser tidligere ikke har vist fare for helbredet ved mobilstråling. Men nu skal det undersøges til bunds.

- Vi er enige om, at der skal forskes i stråler generelt, fordi der ikke er forskel på, om stråler kommer fra de gammeldags mobiltelefoner eller de nye, der er på vej, sagde Helge Sander til Politiken.

Det bliver op til en række eksperter at fastlægge, hvordan forskningsprogrammet i praksis skal udføres. Politikerne har dog udstukket nogle generelle retningslinjer. De ønsker særligt vægt på børn og unges mobilbrug, langtidseffekten samt den sundhedsmæssige risiko generelt.

Forskningsprogrammet kan bremse udbygningen af 3G-mobilnettet, da forskningsresultaterne har en relativ lang tidshorisont.

PS: Også strålerne i de små private trådløse netværk mellem computere (WLAN) er skadelige. Der er ikke forsket i denne stråling, men Cisco (som bl.a. sælger udstyr af denne slags) anbefaler trods alt, at "man ikke opholder sig alt for tæt på antennerne" … Så helt uskadeligt er det næppe !!


Flertal vil have mobilmaster undersøgt

Et flertal af danskerne (tre ud af fire) mener, at der skal foretages flere undersøgelser, før der sættes yderligere mobilmaster op i det danske landskab. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet PLS Rambøll har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten. Det kommer bag på repræsentanter for telebranchen:

"Sagen er ude af proportioner", siger formand for foreningen Telekommunikationsindustrien, Ib Tolstrup, til avisen. Han påpeger blandt andet, at man ikke kan tale om en ny strålingstype i forbindelse med tredjegenerationsnetværkene set i forhold det kendte mobilnetværk.

Teleanalytiker Torben Rune mener ifølge avisen, at problemet ligger i, at danskerne ikke er blevet klart fortalt, hvad de mange nye mobilmaster betyder. Men samtidig påpeger han, at ingen reelt ved, hvornår mobilstrålingen kan udgøre en fare.

I kommuner som København, Århus og Aalborg er der blevet sat et midlertidigt stop for nye master, mens man i Folketinget stadig er klart for udbygningen af telenettet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at nedsætte et panel, der skal hjælpe med at vurdere kommende forskningsresultater om mobil-stråling. I dag mødes styrelsen med en række eksperter for at vurdere den seneste forskning på området, skriver avisen.


Danskerne skal kunne se egne data

Borgerne skal have mulighed for at se de personlige data, som institutioner og offentlige myndigheder har lagret elektronisk. I første omgang bliver det dog kun kommende IT-systemer, der skal indrettes, så borgerne selv kan følge med.

Det har været et centralt begreb i enhver regerings IT-politik, siden tanken om borgerkortet blev fostret i midten af halvfemserne. Og nu har den siddende regering i samarbejde med kommunerne udarbejdet en strategi for, hvordan målet om at give borgerne adgang til deres egne oplysninger skal føres ud i livet.

Strategien er dog ikke så ambitiøs, at alle systemer skal ændres, så de borgerne kan kigge i dem. I stedet er det meningen, at myndighederne skal give den mulighed, når de køber nye IT-systemer.

Selv om de eksisterende systemer ikke skal ændres, omtaler strategien dog også, at borgerne skal have adgang til egne skattedata hos Toldskat, adgang til egne sundhedsdata i den kommende Sundhedsportal og adgang til egne data i CPR-registret.

Videnskabsministeriet vil endvidere etablere et informationssystem på nettet, som giver borgerne overblik over, hvor de kan få adgang til egne data i den offentlige forvaltning.

Adgangen til data skal sikres med den digitale signatur, som alle borgere har kunnet få udleveret gratis siden marts 2003.

Danmarks Statistik har undersøgt, hvor mange offentlige myndigheder der i dag giver adgang for borgerne til at se personlige data fra administrative systemer. Det gælder 16 procent, især statslige myndigheder og mindre kommuner, viser undersøgelsen. Yderligere 31 procent af myndighederne har planer om at åbne for borgerne.

Blandt de løsninger, der er tilgængelige i dag, er ejendomsoplysninger, tast-selv-service fra Told & Skat (www.toldskat.dk), adgang til egne SU-data og et projekt på Hvidovre Hospital, hvor forældre kan se barnets elektroniske patientjournal.

På sigt vil regeringen sørge for, at borgerne også skal kunne følge sagsbehandlingen på nettet. Derfor skal det kommende udbud om et fælles offentligt sags- og dokumenthåndteringssystem (FESD) også tage højde for, at borgerne skal kunne følge sagsbehandlingen hjemmefra.


Microsoft udlover dusør på virus-bagmænd

Microsoft etablerer fond på 33 millioner kroner, der skal bruges til at belønne tip, som fører til, at ophavsmændene til virusser og orme bliver anholdt.

I kampen mod de virusser og orme, der plager brugerne af Microsofts software, udlover software-giganten nu en dusør på bagmændene, som sender den ondsindede kode ud på Internet.

33 millioner kroner står nu på kontoen i en pulje, Anti-Virus Reward Program, som Microsoft har etableret.

- Folk vil forhåbentlig se dusøren som en grund til at stå frem, når de har information. Jo mere information folk giver til politi og myndigheder, jo mere sandsynligt er det, at vi vil se arrestation og dom over dem, der sender de ondsindede koder ud, sagde en Microsoft-advokat i forbindelse med offentliggørelsen af puljen.

Pengene udløses for informationer, som fører til fangst og dom over hackerne. De første knap to millioner er øremærket til betaling for tip om de bagmænd, som skrev de oprindelige koder til ormene Blaster- og Sobig.F-ormene.

De to orme hærgede i løbet af i år millioner af computere verden over og skabte mistillid til sikkerheden i Microsofts software. Indtil videre er der arresteret tre mennesker, som skulle have sendt varianter af ormene ud på nettet. Men bagmændene til de originale koder er fortsat på fri fod.

Ifølge Microsoft har angreb fra virusser og orme kostet selskabet dyrt, fordi de skader salget af software. Microsoft sætter dog ikke beløb på sine tab, men sælgerne skal argumentere bedre for at få kunderne i folden end tidligere.

Angrebene har samtidig givet konkurrenter et forspring. Blandt andet er open source-software med Linux i spidsen blevet et mere populært alternativ til Microsofts, fordi angrebene hidtil har ramt Linux i langt mindre skala.

Microsoft præsenterede puljen for offentligheden sammen med repræsentanter for FBI, Secret Service og Interpol, og informationer om hackere går til de myndigheder.


Spionkode i e-mails fra SAS

E-mails fra SAS indeholder kode, som efterfølgende kan bruges til at spore kundernes Internet-vaner. SAS oplyser, at de først nu er blevet klar over, at deres leverandør anvender denne spam-lignende teknologi.

"Vi bruger informationen til at oprettelse af statistikker. Når det er gjort, fjerner vi den personlige information, før vi sender den videre, for eksempel til SAS," siger Jarmo Järvenpää, direktør for Stroede Customer Development (som leverer teknikken til SAS). Han vurderer ikke, at selskabet overtræder eksisterende regler ved at bruge metoden.

Den usynlige ID-kode aktiveres, når et billede i e-mailen vises. Teknikken udnytter en svaghed i Microsofts Outlook, samt andre mail-programmer, som ofte udnyttes af spammere.

SAS er sandsynligvis kun en ud af mange virksomheder, som bruger denne eller lignende metoder til indsamling af information om kunderne. Den norske Dataforening, som repræsenterer 12.000 professionelle IT-brugere, protesterer kraftigt mod overvågningen.

"Virksomheder som bruger denne teknologi bør snarest gå ud med en uforbeholden undskyldning til sine kunder og netbrugere," siger foreningens formand Truls Berg.


E-mails sluger en femtedel af arbejdstiden

Den stigende mængde af elektronisk post forårsager stress på arbejdspladsen, mener australske psykologer.

En ny australsk undersøgelse konkluderer nemlig, at størsteparten af de kontoransatte bruger mindst en femtedel af arbejdstiden på at læse og skrive e-mails. Ikke mindre end 80 pct. af de adspurgte oplyser at 20 pct. arbejdstiden tilbringes med håndtering af elektronisk post.

De fleste kontoransatte modtager mellem 20 og 50 e-mails om dagen, fortæller den australske psykolog Amanda Gordon, som har gennemført undersøgelsen.

Psykologerne er dog ikke specielt interesseret i mængden af elektronisk post eller den arbejdstid, som går til spilde, men forsøger at finde frem til, hvordan syndfloden af e-mails påvirker arbejdsklimaet.

Af de 1.000 adspurgte ledende medarbejdere hos australske virksomheder kunne 69 pct. bekræfte, at håndtering af e-mails er forbundet med "stress". Det er dog kun to procent, som føler sig meget hårdt presset som følge af den elektroniske post.


Det var alt for denne gang. Du kan i endnu højere grad holde dig opdateret med nyheder på IT-området ved (gratis) at abonnere på nyhedsbrev via e-mail hos f.eks:

2003 Greetingzz – og pas nu på derude på Internettet …

:-) Søren Noah (IT-lærer)

Zapp over på Søren Noah's IT-website