"Læring, kommunikation og samarbejde"


Dette forløb (28 lektioner) ligger i denne omgang i starten af første semester (august 2010) - som en del af intro-forløbet. Netop for at give eleverne nogle redskaber, viden og færdigheder fra starten af studiet, så udbyttet af uddannelsen bliver bedst muligt.

Uge 32 og 33

INTRO-program for hold P (t10gu11pu18s)
Mandag (uge 32) 10-11.45: Velkomst i festsalen v/uddannelsesleder Flemming Hansen.

Derefter intro til HG i lok. 204 (jeres klasseværelse)
v/kontaktlærer Søren "Noah" Nielsen soni@niels.brock.dk

12.15-13.00: Efter frokost besøg af studievejleder (Pernille Bergmann Møller: pbm@brock.dk)
 

Tirsdag 8.10-11.45: Intro fortsat v/Søren Noah (elevhåndbog, Brock-mail, print m.v.) plus:
 
 • bogudlevering kl. 9.00 (husk kvittering på betalt depositum)
 • fotografering i "kosteskabet" til bl.a. studiekort kl. 9.30

12.15-13.00: Engelsk (grundfag) med Heidi B. Andersen
 

Onsdag 8.10-9.50: Efter fraværsregistrering i klassen (Ivan) er der præsentation af div. valgfag i festsalen og efterfølgende udfyldes skema med personligt valg af valgfag i klassen ! Desuden besøg af Heidi, som fortæller om USU-projektet.

10.05-11.45: Holdets elevtutorer kommer på besøg i klassen og fortæller m.v. (Anne)
 

Torsdag 8.10-13.55: Alle elevtutorerne står for dagens program med alle 5 nye hold
 
Fredag 8.10-11.45: Læring (Anne)
 
Mandag (uge 33) Grundfagsundervisning inkl. klassefotografering ca. kl. 9.30

+ Klassens time til sidst (kl. 14-15)

Tirsdag 10.05-13.55: Notatteknik & kommunikation (Heidi)
 
Onsdag 10.05-13.55: Kommunikation & samarbejde (Søren Noah)
 
 • Kommunikation er mange ting:
  • Afsender > meddelelse/budskab > modtager
  • Kommunikationen kan være skriftlig eller mundtlig
  • "Støj" i kommunikationen
  • Aktiv lytning (hent Word-fil, 1½ side)
  • Præsentationsteknik (fremlæggelse - f.eks. med Powerpoint)
    
 • 10 regler for kommunikation (3 sider)
   
 • De første 4 minutter (1 side)
   
 • Gruppeopgave:
  • Lav en sketch/rollespil (3-4 min.), hvor kommunikationen går helt galt
  • Lav den samme handling, men hvor kommunikationen lykkes !
  • Fremlæggelse for klassen fredag
    
Torsdag 10.05-13.55: Samarbejde (Søren Noah)
 
 • Samarbejde ... fælles mål. Hvordan bli'r vi bedre til det ? (oplæg)
   
 • Gruppeopgave omkring emnet "samarbejde" (hent Word-fil)
   
 • Arbejde i grupper (samme som onsdag) vedr.Klassens grundlov - gruppen opstiller min. 5 vigtige regler, som den mener klassen skal overholde. Vi koordinerer gruppernes forslag fredag morgen.
   
Fredag 8.10-11.45: Fremlæggelse m.v. (for Søren Noah og klassen)
 
 • Kl. 8.30-10.00: Arbejde i grupperne med "opsamling på INTRO-forløbet - hvad har vi lært" ?
  Inddrag de forskellige emner og materialer her på hjemmesiden. Brug Powerpoint !
   
 • Kl. 10.00: Alle i gruppen skal være aktive i fremlæggelsen, som også skal indeholde jeres rollespil fra onsdagen ! Der gives en individuel bedømmelse for de to intro-uger: bestået/ikke bestået