Kære filer har mange "navne" ...


I forbindelse med Frontpage websider med Themes og Shared Borders optræder der til hver enkelt webside 3 forskellige betegnelser:

PS: Hvis du opretter en ny webside i FP Explorer/Navigation View og straks omdøber dens "Banner-titel" inden du åbner siden i Editoren, så vil filen få samme titel som du valgte som banner-titel. Denne bør du straks redigere i Editoren via File > Page Properties - så den evt. kan få en mere sigende og detaljeret titel i browseren's titellinje.

backbutt.gif (2193 bytes)