Shared Borders: navigationsbjælker og banner


Hvad er "Shared Borders" i Frontpage ??

Shared Borders-begrebet dækker over det, at Frontpage 98 automatisk kan indsætte nogle gennemgående ting på dine websider. Det er en forudsætning for dette, at siden er "hæftet på stamtræet" i Explorer/Navigation View (læs nærmere andetsteds). Frontpage kan via Shared Borders bl.a. indsætte:

Hvordan kan man styre de såkaldte Shared Borders ??

Det gøres centralt for hele websitet i FP Explorer under menuen Tools: Shared Borders. Her laver du "standard-indstillingen" for Shared Borders på dit website.

Til den enkelte web-side kan du lave en anden indstilling - d.v.s. du kan fravælge en eller flere af mulighederne i forhold til standard-indstillingen. Dette gøres ved at åbne den pågældende web-side i FP Editor og i menuen Tools: Shared Borders laver du den nye indstilling under "Set for this page only".

Tip:

Hvis (f.eks. en ny-oprettet) en webside med Shared Borders (endnu) ikke har nogen underliggende sider, så vil du i Editoren kunne se fingerede links ude til venstre alligevel (hvis din standard-indstilling stadigvæk er TOP og LEFT), hvor der så bare står "Button - Button - Button". Når du gemmer din side og ser den i browseren, så vil disse imidlertid være forsvundet. Idet der jo ikke ER nogen undersider.

Hvis du med sikkerhed ved, at en side med Shared Borders ikke skal have "undersider" senere, så kan du med fordel fravælge den venstre del af Shared Borders, idet du så udnytter pladsen på websiden bedre. Margen ud til skærmens kant bliver simpelthen mindre ... mystisk nok. Vælg Tools: Shared Borders og under "Set for this page only" fravælger du "Left". Men Frontpage HUSKER altså denne indstilling - også hvis du alligevel senere opretter undersider !! Så skal du evt. vælge "Left" igen til denne side, hvis du ønsker det.

Principper for "hierakiet" i navigationsknapperne

På mit eget website har jeg (praktisk og logisk) valgt, at den vandrette (horisontal) navigationsbjælke under topbanneret skal vise:

Den lodrette (vertical) navigationsbjælke i venstre side viser simpelthen:

Disse valg er gældende for hele dit website og kan til enhver tid ændres !! De indstilles via menuen Insert: Navigation Bar. Her er der mulighed for at angive hvordan knapperne skal opføre sig dels på de vandrette (horisontal) knapper under topbanneret og dels på de lodrette (vertical) knapper i venstre side.

Det er værd at tænke lidt over, hvilken indflydelse disse valg har på ens websted, idet man ikke kan påvirke tingene yderligere - udover simpelthen at fravælge f.eks. den venstre del i Shared Borders. Man bliver altså på en måde "presset" til at arbejde under visse forhold, som ikke kan fraviges synderligt. Jeg har lært at leve med det, da det også giver nogle behagelige fordele, som langt overskygger ulemperne !!

backbutt.gif (2193 bytes)